EN

to affect [affected|affected] {verb}

volume_up
to affect
I hope this decision will not affect the number of sentences passed.
Sper că această decizie nu va afecta numărul sentinţelor pronunţate.
This unjust decision will affect hundreds of thousands of the Timişoara team's fans.
Această decizie nedreaptă va afecta sutele de mii de fani ai echipei timișorene.
Circumstances likely to affect the entitlement to unemployment benefits.
Formular care enumeră circumstanţele care ar putea afecta dreptul la prestaţii de şomaj.
The condition of achieving a defined expected level of damage, regardless of the size of the affected territory and the intensity of the damage, seems unsatisfactory.
Condiția de a atinge un nivel previzibil clar al prejudiciilor, indiferent de mărimea teritoriului afectat și de intensitatea distrugerii, pare a fi nesatisfăcătoare.
to affect (dar şi: to bear on, to concern)

Exemple de folosire pentru "to affect" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThese affect everyone, but they are particularly discriminatory towards women.
Aceste aspecte afectează toți cetățenii, însă, îndeosebi, discriminează femeile.
EnglishThese measures particularly affect 10 000 Roma, but also Egyptians and Ashkali.
Aceste măsuri afectează în special 10 000 de romi, dar şi egipteni şi ashkali.
EnglishThis unjust decision will affect hundreds of thousands of the Timişoara team's fans.
Această decizie nedreaptă va afecta sutele de mii de fani ai echipei timișorene.
EnglishThey affect not only the social security systems, but also the public sector.
Ele afectează nu numai sistemele de securitate socială, ci şi sectorul public.
EnglishI also wish to say to Mr Lax that the problems with SIS II do not affect VIS.
De asemenea, doresc să îi spun dlui Lax că problemele SIS II nu afectează SIV.
EnglishSpill-over effects are expected to affect the euro and the economies of the eurozone.
Se aşteaptă ca efecte colaterale să afecteze euro şi economiile din zona euro.
EnglishThe restrictions and constraints that affect the outermost regions are permanent.
Restricţiile şi constrângerile care afectează regiunile ultraperiferice sunt permanente.
EnglishThis controversial issue will affect every one of us over the next two years.
Această problemă controversată ne va afecta pe fiecare dintre noi în următorii doi ani.
EnglishAny restrictions imposed must not affect the country's citizens, however.
Totuși, orice restricții impuse nu trebuie să îi afecteze pe cetățenii Belarusului.
EnglishWe must ensure that we fend off all criminal activity that could affect it.
Trebuie să ne asigurăm că îndepărtăm orice activitate infracţională ce o poate afecta.
EnglishI will die, but the law will remain and it will affect the lives of millions.
Voi muri, dar legea va rămâne și va afecta viețile a milioane de oameni.
EnglishThe order in which you remove tiles from the pile can dramatically affect your score.
Ordinea în care eliminați plăcuțele din stivă poate să vă afecteze semnificativ scorul.
EnglishThese harmful traditional practices affect many girls and women in Europe on a daily basis.
Aceste practici tradiționale nocive afectează zilnic multe fete și femei din Europa.
EnglishDirect payments significantly affect the security of food supplies.
Plăţile directe influenţează semnificativ siguranţa ofertei de produse alimentare.
EnglishIf you take one pension earlier than the other, it might affect the amounts you receive.
Dacă nu vă pensionaţi simultan, valoarea prestaţiei s-ar putea modifica.
EnglishCircumstances likely to affect the entitlement to unemployment benefits.
Formular care enumeră circumstanţele care ar putea afecta dreptul la prestaţii de şomaj.
EnglishIt should be noted that this proposal does not affect the Community budget.
Este de remarcat că această propunere nu afectează bugetul comunitar.
EnglishA longer period of time could affect the reintegration of women into the labour market.
O perioadă de timp mai lungă poate afecta reintegrarea femeilor pe piaţa forţei de muncă.
EnglishThis means that the Treaty will, in a concrete manner, affect the citizens.
Acest lucru înseamnă că Tratatul va afecta în mod concret cetăţenii.
EnglishHowever, contrary to what has also been said, it would not affect the replenishment of stocks.
Însă, contrar celor ce s-au spus, această măsură nu ar afecta refacerea stocurilor.

Sinonime (în engleză) pentru "affectation":

affectation
affected
affection