EN

affected {adjectiv}

volume_up
The economic and financial crisis has seriously affected the Member State’s economies.
Criza economică şi financiară a afectat grav economia statelor membre.
This has affected the fruit and vegetable prices that producers obtained.
Acest lucru a afectat preţurile obţinute de producători la fructe şi legume.
Mexico will also be affected by the dramatic fall in oil prices.
Mexicul va fi afectat, de asemenea, de scăderea dramatică a preţului petrolului.
volume_up
căutat {adj. m.}
affected (dar şi: finical, foppish, prig, poser)
affected
volume_up
nenatural {adj. m.} (afectat)
affected (dar şi: artificial, unnatural)
affected (dar şi: mannered)
volume_up
prețios {adj. m.} (afectat)
affected
volume_up
băţos {adj. m.} (afectat)
affected (dar şi: stagy, theatrical)
volume_up
teatral {adj. m.} (afectat)

Exemple de folosire pentru "affected" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHow should we, from the countries directly affected, perceive this constitution?
Cum ar trebui să percepem această constituţie noi, cei din ţările direct afectate?
EnglishThe second measure needs to be support for the countries most severely affected.
O a doua măsură trebuie să fie sprijinul acordat ţărilor celor mai afectate.
EnglishIt is, first and foremost, a tragedy for all those people who have been affected.
În primul rând este o tragedie pentru toți acei oameni care au fost afectați.
EnglishPowerline networks can be affected by interference and "noise" on the line.
Rețelele Powerline pot fi afectate de interferențe și de „zgomotul” de pe linie.
EnglishWe must show solidarity with our colleagues and help the countries affected.
Trebuie să ne arătăm solidari cu colegii noştri şi să ajutăm statele afectate.
EnglishIn the world context, it is mostly women and girls who are affected - and men as well.
În contextul mondial, mai ales femeile şi fetele sunt afectate, dar şi bărbaţii.
EnglishFor a long time we thought that the only thing that affected us was what we swallowed.
Multă vreme am crezut că singurul lucru care ne afectează este ceea ce ingerăm.
EnglishHowever, we need to make the transition easier for those who are affected.
Cu toate acestea, trebuie să facilităm tranziţia pentru cei care sunt afectaţi.
EnglishThose who did not cause this crisis but are the most affected urgently need help.
Cei care nu au provocat criza, însă sunt cei mai afectaţi au nevoie urgentă de ajutor.
EnglishIt is no surprise that there is considerable anger amongst those affected constituents.
Nu este de mirare că există multă nemulţumire în rândul acelor electori afectaţi.
EnglishThe workers who are affected are not responsible for the crisis within their company.
Lucrătorii afectaţi nu sunt răspunzători pentru criza din cadrul propriei companii.
EnglishThese changes have been particularly dramatic for the regions and families affected.
Aceste schimbări au fost dramatice în special pentru regiunile şi familiile afectate.
EnglishLiz has mentioned the trauma that people affected by needle-stick injuries face.
Liz a menţionat trauma cu care se confruntă persoanele afectate de răni provocate de ace.
EnglishThe discrepancy is even greater if we compare the everyday lives of the people affected.
Decalajul este şi mai mare dacă comparăm viaţa de zi cu zi a persoanelor afectate.
EnglishThe floods of 2010 affected extensive areas across several Central European countries.
Inundațiile din 2010 au afectat zone extinse din mai multe țări din Europa Centrală.
EnglishThis has affected the fruit and vegetable prices that producers obtained.
Acest lucru a afectat preţurile obţinute de producători la fructe şi legume.
EnglishAt present, all of Europe is affected by the economic and financial crisis.
În prezent întreaga Europă este afectată de criza economică și financiară.
EnglishBy the way, the great majority of people affected will not be illegal immigrants.
În această privință, marea majoritate a persoanelor afectate nu vor fi imigranții ilegali.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the economic crisis has affected the whole of Europe.
Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, criza economică a afectat toată Europa.
EnglishBrittany, the region of my colleague and friend, Mr Cadec, has been severely affected.
Bretania, regiunea colegului şi prietenului meu, domnul Cadec, a fost sever afectată.

Sinonime (în engleză) pentru "affected":

affected
affectation
affection
Mai multe cuvinte
English
  • affected

Mai multe traduceri în dicționarul englez-român.