Traducere engleză-română pentru "affiliation"

EN

"affiliation" română traducere

RO
EN

affiliation {substantiv}

volume_up
affiliation
The Member State of affiliation must ensure that its nationals have access to information.
Statul membru de afiliere trebuie să asigure cetățenilor săi accesul la informații.
How are the responsibilities shared between the Member State of affiliation and the Member State of treatment?
Cum se împart responsabilităţile între statul membru de afiliere şi statul membru de tratament?
In all transition countries, the media environment has been rather asymmetrical or unbalanced in terms of ownership and political affiliation.
În toate țările în tranziție, mass-media a fost mai degrabă asimetrică sau dezechilibrată în materie de proprietate și afiliere politică.
affiliation
affiliation (dar şi: filiation, descendants)

Exemple de folosire pentru "affiliation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Member State of affiliation must ensure that its nationals have access to information.
Statul membru de afiliere trebuie să asigure cetățenilor săi accesul la informații.
EnglishCan you indicate what the party affiliation of the people who sent those 17 000 forms was?
Ne puteţi indica cărui partid aparţineau persoanele care au trimis cele 17 000 formulare?
EnglishMEPs are grouped by political affiliation, not by nationality.
Membrii Parlamentului European sunt repartizaţi în funcţie de afilierea politică, nu de naţionalitate.
EnglishHow are the responsibilities shared between the Member State of affiliation and the Member State of treatment?
Cum se împart responsabilităţile între statul membru de afiliere şi statul membru de tratament?
EnglishTurkey's historic affiliation with Europe is undeniable.
Afiliaţia istorică a Turciei la Europa este incontestabilă.
EnglishIn all transition countries, the media environment has been rather asymmetrical or unbalanced in terms of ownership and political affiliation.
În toate țările în tranziție, mass-media a fost mai degrabă asimetrică sau dezechilibrată în materie de proprietate și afiliere politică.
EnglishI call for the development of sectoral, intersectoral and/or territorial funds to increase affiliation of workers in SMEs to pension systems.
Solicit dezvoltarea fondurilor sectoriale, intrasectoriale și/sau teritoriale în vederea creșterii afilierii lucrătorilor din IMM-uri la sistemele de pensii.
EnglishIt was founded by the Muslims from British India because of their religious affiliation, in the same way that India was founded by Hindus.
A fost înființat de către musulmanii din India Britanică din cauza apartenenței lor religioase, în același mod în care a fost înființată și India de către hinduși.
EnglishI am not interested in party affiliation, but I would like Moldova to consolidate, to build a better future for itself and to become our partner in the near future.
Nu mă interesează afiliația partidelor, dar mi-aș dori ca Moldova să se consolideze, să-și construiască un viitor mai bun și să devină partenera noastră în viitorul apropiat.
EnglishThis is why, over the last three years, we have defended the principle of prior authorisation by the Member State of affiliation for hospital and non-hospital treatment.
Din acest motiv am apărat timp de trei ani principiul autorizării prealabile de către statul membru de afiliere pentru tratamentul în regim spitalicesc şi nespitalicesc.
EnglishThis proposal clarifies and facilitates access to cross-border healthcare, along with the Member State of affiliation's exercise of its right to reimbursement.
Această propunere clarifică şi facilitează accesul la asistenţă medicală transfrontalieră, însoţit de exercitarea de către statul membru de afiliere a dreptului său la rambursare.
EnglishWe need better information and more clarity regarding the legal rules applicable to healthcare given in a Member State other than the Member State of affiliation.
Avem nevoie de informații mai bune și de o claritate sporită cu privire la normele legale aplicabile asistenței medicale acordate într-un alt stat membru decât statul membru de afiliere.
EnglishJust yesterday, the victims' relatives met Members of the European Parliament in Strasbourg, who - for once - were all in agreement, irrespective of their political affiliation.
Rudele victimelor s-au întâlnit ieri cu deputaţi din Parlamentul European la Strasbourg, care, pentru prima dată, au ajuns cu toţii la un acord, indiferent de afilierea lor politică.
EnglishI must say that we have had a better relationship with her than we had with her predecessor, despite their common political affiliation, which we too share, and their common nationality.
Trebuie să spun că am avut o relaţie mai bună cu domnia sa decât cu predecesorul său, în ciuda faptului că au aceeaşi naţionalitate şi afiliere politică, pe care o împărtăşim şi noi.

Sinonime (în engleză) pentru "affiliation":

affiliation
affiliated