EN

afflicting {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "afflicting" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt would be naïve to ignore the role of EU regulation in the current crisis afflicting the car industry.
Ar fi naiv să ignorăm rolul reglementărilor UE în actuala criză care afectează industria de automobile.
EnglishThe waste crisis afflicting Campania and other regions of Italy illustrates the danger of having our environment managed by companies that are driven solely by profit.
Criza deșeurilor care tulbură Campania și alte regiuni din Italia ilustrează pericolul gestionării mediului nostru de către întreprinderi care sunt motivate numai de profit.
EnglishThe difficulties afflicting the world's economic systems have dragged employment levels in Europe to historic lows and put the role of the banking system under discussion.
Dificultăţile care afectează sistemele economice globale au adus nivelurile ocupării forţei de muncă din Europa la minime istorice şi au pus sub semnul întrebării rolul sistemului bancar.
EnglishThe corruption and illegality afflicting trade in Cameroon really must be tackled through the development of a system to check legality and independent audits of the whole system.
Corupția și ilegalitatea care afectează comerțul din Camerun trebuie combătute prin crearea unui sistem de verificare a legalității și prin audituri independente pentru întregul sistem.
English. - Ladies and gentlemen, it is generally obvious that we need to find a way to resolve the crisis afflicting Europe and other parts of the world at the present time.
în numele Grupului GUE/NGL - Doamnelor şi domnilor, este general cunoscut faptul că trebuie să găsim o cale pentru a rezolva criza care afectează Europa şi alte zone ale lumii la ora actuală.

Sinonime (în engleză) pentru "afflicted":

afflicted