Traducere engleză-română pentru "African"

EN

"African" română traducere

RO
RO

"african" engleză traducere

EN
EN

African {adjectiv}

volume_up
African (dar şi: Afrikaner)
This is a historic moment for Sudan, and indeed for the whole African continent.
Acesta este un moment istoric pentru Sudan și chiar pentru întreg continentul african.
Piracy - why is this problem only mentioned in an African context?
Pirateria - de ce este menţionată această problemă doar într-un context african?
Of course, the African continent has a whole range of problems.
Desigur, continentul african are o serie întreagă de probleme.
RO

african {adjectiv masculin}

volume_up
african
Acesta este un moment istoric pentru Sudan și chiar pentru întreg continentul african.
This is a historic moment for Sudan, and indeed for the whole African continent.
Pirateria - de ce este menţionată această problemă doar într-un context african?
Piracy - why is this problem only mentioned in an African context?
Desigur, continentul african are o serie întreagă de probleme.
Of course, the African continent has a whole range of problems.
african (dar şi: africancă)

Exemple de folosire pentru "African" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is a historic moment for Sudan, and indeed for the whole African continent.
Acesta este un moment istoric pentru Sudan și chiar pentru întreg continentul african.
EnglishIn paragraph 46 she refers to African food security and food sovereignty.
În paragraful 46, dumneaei se referă la securitatea şi suveranitatea alimentară.
EnglishTherefore, we fully support the African strategy proposed by the Belgian Presidency.
Prin urmare, susţinem pe deplin strategia africană propusă de Preşedinţia belgiană.
EnglishCertain countries are aiming to draw African countries into their sphere of influence.
Anumite ţări şi-au propus să atragă ţările africane în sfera lor de influenţă.
EnglishHow do we ensure that African citizens are able to call African leaders to account?
Cum ne asigurăm că cetățenii africani le vor putea cere socoteală liderilor africani?
EnglishIn other countries, we delegate the resolution of conflicts to the African Union.
În alte ţări, delegăm Uniunii Africane sarcina de a rezolva conflictele.
EnglishThe African Union should have helped to bring about democracy in Côte d'Ivoire.
Uniunea Africană ar fi trebuit să contribuie la promovarea democrației în Côte d'Ivoire.
EnglishIn Sudan, the African Union was the first to deploy a peacekeeping mission.
În Sudan, Uniunea Africană a fost prima care a trimis o misiune de menținere a păcii.
EnglishAfrican countries have the right to make partnership agreements with the Chinese too.
Ţările africane au dreptul să încheie şi cu China acorduri de parteneriat.
EnglishAfrican countries are looking for representation in accordance with their political way.
Țările africane caută reprezentare în conformitate cu tipul lor de politică.
EnglishAfrican and European leaders will not fail to find pointers for the road to follow.
Conducătorii africani și europeni vor reuși să găsească indicatori pentru drumul de urmat.
EnglishHomosexuality is illegal in Uganda as it is in many African countries.
Homosexualitatea este ilegală în Uganda, precum este în multe ţări africane.
EnglishPiracy - why is this problem only mentioned in an African context?
Pirateria - de ce este menţionată această problemă doar într-un context african?
EnglishWe experienced all sorts of things that people in African countries are now experiencing.
Am trăit tot felul de lucruri pe care le trăiesc acum oamenii din Africa.
EnglishThe African Union has called this an illegal coup and rejects the new government.
Uniunea Africană consideră acest lucru drept o lovitură de stat ilegală şi respinge noul guvern.
EnglishIn many African countries, sadly, homosexuality is indeed outlawed.
Din păcate, în numeroase țări africane homosexualitatea este în afara legii.
EnglishThirdly, only 13 African countries recognise homosexuals' rights.
În al treilea rând, doar 13 țări africane recunosc drepturile homosexualilor.
EnglishThis is the view of the African Union and of many other bodies.
Acesta este punctul de vedere al Uniunii Africane și al multor altor organisme.
EnglishThe main issue at the heart of this Strategy was to reduce poverty in African countries.
Motorul acestei strategii era reducerea sărăciei în ţările africane.
EnglishAfrican bodies have already resorted to sanctions on Côte d'Ivoire.
Organismele africane au apelat deja la aplicarea de sancțiuni asupra Coastei de Fildeș.

Sinonime (în engleză) pentru "African marigold":

African marigold
Central African Republic