Traducere engleză-română pentru "after"

EN

"after" română traducere

EN

after {prepoziţie}

volume_up
It is in fact after the vote, but not immediately after the vote.
Explicaţiile se dau într-adevăr după vot, dar nu imediat după vot.
One nuclear accident after another is coming on top of a natural disaster.
Se confruntă cu un accident nuclear după altul, după o catastrofă naturală.
After all, Croatia will receive some EUR 4 billion euros after it joins the EU.
În cele din urmă, Croația va primi circa 4 miliarde de euro după aderarea la UE.
after (dar şi: in)
volume_up
peste {prep.} (după)
I plan to travel to Tunisia the week after next.
Intenționez să mă deplasez în Tunisia peste două săptămâni.
We can perhaps postpone them until the week after next.
Poate le putem amâna până peste două săptămâni.
After over 50 years of European integration, the Union's first real diplomatic corps is now being created.
După peste 50 de ani de integrare europeană, este creat în prezent primul corp diplomatic veritabil al Uniunii.
after (dar şi: in)
A new government in Prague should take office in the afternoon of Friday 8 May after the last big Southern Corridor meeting ends.
Un nou guvern va intra în exerciţiul funcţiunii la Praga, în după-amiaza zilei de vineri, 8 mai, după încheierea ultimei reuniuni importante privind coridorul sudic.

Exemple de folosire pentru "after" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSeventeen years after the massacre, hundreds of bodies have yet to be identified.
La şaptesprezece ani după masacru, mai sunt încă de identificat sute de cadavre.
EnglishAfter all, if Europe does not stand up for the world's Christians, then who will?
La urma urmei, dacă UE nu îi apără pe creştinii din toată lumea, cine o va face?
EnglishAfter all, Croatia will receive some EUR 4 billion euros after it joins the EU.
În cele din urmă, Croația va primi circa 4 miliarde de euro după aderarea la UE.
EnglishAfter you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
După ce importați certificatul, ar trebui să aveți acces la fișierele criptate.
EnglishThe lack of democracy within the EU remains unchanged after the Treaty of Lisbon.
Absenţa democraţiei în cadrul UE rămâne neschimbată după Tratatul de la Lisabona.
EnglishIn essence, support for the agriculture sector should be strengthened after 2013.
În esență, ar trebui consolidat sprijinul pentru sectorul agricol după anul 2013.
EnglishMr Wojciechowski, the rules state that we must deal with one subject after another.
Dle Wojciechowski, conform regulamentului, subiectele trebuie tratate în ordine.
EnglishWomen are going to have not only the babies to look after, but also the elderly.
Femeile nu vor trebui să îngrijească doar copiii, ci și persoanele în vârstă.
EnglishMore than 20 years after the fall of the Wall, we are witnessing a historic change.
La mai bine de 20 de ani de la căderea Zidului, asistăm la o schimbare istorică.
EnglishMore particularly, maintaining the CAP budget after 2013 was an essential point.
În special, menținerea bugetului PAC după anul 2013 a fost un punct esențial.
EnglishUntil I watch: Automatically deletes a recording after you finish watching it.
până la vizionare: Șterge automat o înregistrare după ce terminați vizionarea sa.
EnglishSo far, after all, three groups in this House have worked exclusively on this.
Până acum, totuşi, trei grupuri din această Cameră au lucrat exclusiv la aceasta.
EnglishAfter you see what's in the file, rename it so it's easier for you to recognize.
După ce vedeți ce conține fișierul, redenumiți-l pentru a fi mai ușor de recunoscut.
EnglishTest your network connection after each step before going on to the next step.
Testați conexiunea la rețea după fiecare pas, înainte să treceți la pasul următor.
EnglishAfter 10 years, it has to be recognised that the euro is an unquestionable success.
După zece ani, trebuie să recunoaştem că moneda euro este un succes indiscutabil.
EnglishThat is what we want today and that is what we want after the elections in June.
Asta este ceea ce dorim astăzi şi asta vom dori şi după alegerile din iunie.
EnglishAfter all, Parliament will be strengthened pursuant to the Treaty of Lisbon.
La urma urmelor, Parlamentul va fi consolidat în urma Tratatului de la Lisabona.
EnglishAfter very long negotiations, we have an agreement that my group can sign up to.
După negocieri foarte lungi, am ajuns la un acord la care poate adera și grupul meu.
EnglishThe rapporteur expects negotiations to start after the 2011 progress report.
Raportorul se așteaptă ca negocierile să înceapă după raportul de țară din 2011.
EnglishChoose Until I watch to automatically delete shows after you finish watching them.
Alegeți Până la vizionare pentru a șterge automat emisiunile după ce le vizionați.

Sinonime (în engleză) pentru "after":

after