Traducere engleză-română pentru "afterwards"

EN

"afterwards" română traducere

RO
RO
EN

afterwards {adverb}

volume_up
afterwards (dar şi: and then, subsequently, then, but then)
Normally, the debate is interrupted for Question Time and then continued afterwards.
În mod normal, dezbaterea este întreruptă pentru timpul afectat întrebărilor și apoi este continuată după aceea.
We have to discuss afterwards the Financial Perspective.
Apoi va trebui să discutăm perspectiva financiară.
And to have the ability afterwards to explain why it didn't happen,' said Winston Churchill.
Iar apoi să poţi explica de ce nimic din toate astea nu s-a întâmplat.” spunea Winston Churchill.
afterwards (dar şi: after)
volume_up
mai {adv.} (după aceea)
The impact of a resolution adopted afterwards will be much weaker.
Impactul unei rezoluții adoptate ulterior va fi mult mai slab.
That makes it much easier to answer afterwards.
Astfel este mult mai uşor să răspundă ulterior.
You can check it afterwards and then you will have a full picture why one or another decision was taken.
Puteţi verifica după aceea şi astfel, veţi înţelege mai bine de ce s-a luat o anumită decizie.

Exemple de folosire pentru "afterwards" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishA little over a year afterwards, they voted by a two-thirds majority in favour.
La un an şi ceva după aceea, au votat pentru cu o majoritate de două treimi.
EnglishIt is not merely a matter of arresting criminals; it is about dealing with them afterwards.
Nu este vorba doar de arestarea infractorilor, ci și de ce vom face cu ei după aceea.
EnglishThe systemic risk becomes apparent afterwards, when the crisis has erupted.
Riscul sistemic devine evident după aceea, când criza a izbucnit.
EnglishWhenever we start a project, there are ex ante controls and there are ex post controls afterwards.
Ori de câte ori demarăm un proiect, au loc controale ex ante și ex post după aceea.
EnglishAfterwards, the players met with repression, and they were held in forced labour camps.
Ulterior, jucătorii s-au confruntat cu represalii și au fost închiși în lagăre de muncă silnică.
EnglishAnd to have the ability afterwards to explain why it didn't happen,' said Winston Churchill.
Iar apoi să poţi explica de ce nimic din toate astea nu s-a întâmplat.” spunea Winston Churchill.
EnglishThe impact of a resolution adopted afterwards will be much weaker.
Impactul unei rezoluții adoptate ulterior va fi mult mai slab.
EnglishPlease bear with us, but I am sure the speech can be read afterwards on the web.
Vă rugăm să dați dovadă de toleranță, dar sunt sigur că discursul poate fi citit ulterior pe pagina de internet.
EnglishWe need to think afresh as to how to save lives immediately afterwards.
Trebuie să reconsiderăm cum să salvăm vieţi imediat după.
EnglishYou can also add tags afterwards using the Details pane.
De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați ulterior etichete utilizând panoul de detalii.
EnglishWe believe that the court will give its ruling very shortly afterwards, but we still do not have a date for this.
Credem că hotărârea curţii va fi pronunţată rapid, dar încă nu cunoaştem data.
EnglishNormally, the debate is interrupted for Question Time and then continued afterwards.
În mod normal, dezbaterea este întreruptă pentru timpul afectat întrebărilor și apoi este continuată după aceea.
EnglishAfterwards, we shall enter the debate, the fray, with the Council.
După aceea, vom începe dezbaterile şi lupta cu Consiliul.
EnglishYou can check it afterwards and then you will have a full picture why one or another decision was taken.
Puteţi verifica după aceea şi astfel, veţi înţelege mai bine de ce s-a luat o anumită decizie.
EnglishThere will be plenty of briefing about that afterwards.
Ulterior vă vor fi furnizate suficiente informaţii în acest sens.
EnglishIt is only in this test that we can vote for two people, afterwards in the real vote it will be five.
Doar la acest test putem vota două persoane; apoi, la votarea reală, vom putea vota cinci persoane.
EnglishThe agreement with South Korea was only concluded afterwards.
Acordul cu Coreea de Sud a fost încheiat abia după aceea.
EnglishWhat we can say is that we are going to negotiate and afterwards try to bind them to our track.
Ceea ce putem spune este că vom negocia, iar apoi vom încerca să-i determinăm să adere la abordarea noastră.
EnglishWe now ask for it to be done immediately afterwards.
Acum solicităm să se realizeze imediat în perioada următoare.
EnglishI hope that various other meetings will be held afterwards.
Sper că diferite alte reuniuni vor avea loc ulterior.

Sinonime (în engleză) pentru "afterwards":

afterwards
afterward