Traducere engleză-română pentru "again"

EN

"again" română traducere

volume_up
again {interj.}
RO
EN

again {adverb}

volume_up
The security situation in Northern Mitrovica is again causing serious concerns.
Situaţia securităţii din nordul Mitrovica cauzează din nou îngrijorări grave.
If we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...
Dacă nu reducem consumul de energie, există pericolul ca, din nou...
Again, our basic philosophy is that prevention is what is valuable.
Din nou, filozofia noastră fundamentală este că prevenirea este esențială.
again (dar şi: afresh, all over again, anew)
Nonetheless, I will repeat this again and again: we still have work to do on this matter.
Cu toate acestea, voi repeta acest lucru iar și iar: încă trebuie să mai lucrăm la acest aspect.
We have to deal with this subject again and again.
Trebuie să ne confruntăm cu acest subiect iar şi iar.
I stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
Iau distanţă şi întreb iar: care este scopul Băncii Europene de Investiţii?
Unfortunately, however, a major opportunity has been missed once again.
Din păcate însă am ratat iarăşi această şansă imensă.
Madam President, it is with heavy heart that I stand up to speak once again on Lisbon.
Doamnă preşedintă, îmi vine foarte greu să vorbesc iarăşi despre Lisabona.
. - Yet again the European Parliament has abdicated its responsibilities by failing to reform the CAP.
. - Parlamentul European a abdicat iarăşi de la responsabilităţile sale, prin eşecul reformării PAC.

Exemple de folosire pentru "again" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.
Mă îngrijorează faptul că, din nou, acest acord nu conţine astfel de dispoziţii.
EnglishIran has deceived and obstructed the international community time and time again.
Iranul a mințit și a obstrucționat comunitatea internațională de nenumărate ori.
EnglishWe can look forward again and we can look at what we need to achieve in Durban.
Putem din nou privi înainte și putem vedea ceea ce trebuie să realizăm la Durban.
EnglishClose all other media programs that might be using the codec, and then try again.
Închideți toate programele media care utilizează codecul, apoi încercați din nou.
EnglishRestore the photo to its original location, and then try to edit the photo again.
Restaurați fotografia la locația sa inițială, apoi încercați din nou să o editați.
EnglishIf the problem continues, restart your computer, and then try connecting again.
Dacă problema persistă, reporniți computerul și încercați din nou să vă conectați.
EnglishIt used to be common practice not to attempt to attack a joint compromise again.
În trecut era normal să nu se încerce să se atace din nou un compromis comun.
EnglishThe continuity necessary to the work of the entire EU is again apparent here.
Continuitatea necesară pentru activitatea întregii Uniuni este din nou evidentă.
EnglishIn the second reading, the Parliament and Council can again propose amendments.
În cadrul acesteia, Parlamentul şi Consiliul pot propune din nou amendamente.
EnglishI wish everyone luck and I am ready to cooperate again constructively in the future.
Urez succes tuturor și sunt pregătită să cooperez din nou constructiv în viitor.
EnglishThey must nonetheless be repeated time and again because nobody listens to them.
Cu toate acestea, trebuie repetate de nenumărate ori, deoarece nimeni nu le ascultă.
EnglishWithout this authentication, you are required to identify yourself again and again.
Fără această autentificare, vi se solicită să vă autentificaţi de nenumărate ori.
EnglishThe Icelandic volcano has once again shown the human race the true power of nature.
Vulcanul islandez le-a arătat încă o dată oamenilor adevărata putere a naturii.
EnglishThe security situation in Northern Mitrovica is again causing serious concerns.
Situaţia securităţii din nordul Mitrovica cauzează din nou îngrijorări grave.
EnglishClose all other media programs that are using the decoder, and then try again.
Închideţi toate programele media care utilizează decodorul, apoi încercaţi din nou.
EnglishI stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
Iau distanţă şi întreb iar: care este scopul Băncii Europene de Investiţii?
EnglishYet again, we see that this is a fundamental component of EU foreign policy.
Vedem din nou că aceasta este o componentă fundamentală a politicii externe a UE.
English. - Even after the vote there is no reason to start the debate again.
raportor. - Chiar şi după vot, nu există niciun motiv să începem din nou dezbaterea.
EnglishI have written to the Foreign Minister of Iraq and I spoke to him again yesterday.
I-am scris ministrului afacerilor externe din Irak și am vorbit cu el din nou ieri.
EnglishThe question is enforcement, which again is in the hands of the Member States.
Problemele apar pe partea de aplicare, lucru care, din nou, ţine de statele membre.

Sinonime (în engleză) pentru "again":

again
again and again
born-again