Traducere engleză-română pentru "age limit"

EN

"age limit" română traducere

EN

age limit

volume_up
Is there an age limit as regards the child or the adoptive parent?
Există o limită de vârstă în ceea ce privește copilul sau părintele adoptiv?
The age limit for sexually motivated crime should also be harmonised.
Limita de vârstă pentru infracţiunea de natură sexuală ar trebui, de asemenea, armonizată.
For example, we wanted to get young people involved and therefore proposed an age limit of 16 for raising an initiative.
De exemplu, am dorit să îi implicăm pe tineri și ca urmare am propus ca limita de vârstă pentru a ridicarea unei inițiative să fie de 16 ani.

Exemple de folosire pentru "age limit" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIs there an age limit as regards the child or the adoptive parent?
Există o limită de vârstă în ceea ce privește copilul sau părintele adoptiv?
EnglishThe age limit for sexually motivated crime should also be harmonised.
Limita de vârstă pentru infracţiunea de natură sexuală ar trebui, de asemenea, armonizată.
EnglishAn age limit of 18 was decided on, which I may regret, but these are still young people we are talking about.
S-a decis asupra unei limite de 18 ani, pe care poate o regret, dar vorbim tot despre tineri.
EnglishFor security reasons, and because space is limited, groups may not be larger than 50 people, while the lower age limit is 14.
Curtea Europeană de Conturi Departamentul de protocol şi vizite 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG
EnglishFor example, we wanted to get young people involved and therefore proposed an age limit of 16 for raising an initiative.
De exemplu, am dorit să îi implicăm pe tineri și ca urmare am propus ca limita de vârstă pentru a ridicarea unei inițiative să fie de 16 ani.
EnglishHowever, that would mean that up to the age limit for which that exemption was granted only temporary passports could be issued.
Totuşi, acest lucru ar însemna că până la vârsta limită pentru care a fost acordată scutirea respectivă pot fi emise numai paşapoarte temporare.
EnglishSetting an age limit reduces the risk of an error being made when identifying people by taking their fingerprints.
Prin fixarea unei vârste limită, riscul apariţiei unei erori de identificare a persoanei prin prelevarea amprentelor este mai scăzut, iar posibilitatea traficului de copii este îngreunată.