EN

aged {adjectiv}

volume_up
aged (dar şi: ancient, old, auld, old man)
aged (dar şi: close, foul, fuggy, mouldy, musty, old, stale, stuffy)
aged (dar şi: decrepit, doting, senile)

Exemple de folosire pentru "aged" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe young people elected to this Parliament are aged between 12 and 17.
Tinerii aleşi în acest parlament au vârste cuprinse între 12 şi 17 ani.
EnglishI refer to a Polish citizen aged 42 who was kidnapped.
Mă refer la un cetăţean polonez în vârstă de 42 de ani care a fost răpit.
EnglishBreast cancer remains the main cause of death among women aged 35 to 59.
Cancerul mamar rămâne cauza principală de deces în rândul femeilor cu vârste cuprinse între 35 şi 59 de ani.
EnglishThe Owens family were moving from Wales to France with their children aged 9, 12 and 17.
Familia Owens, originară din Ţara Galilor, s-a mutat în Franţa împreună cu cei trei copiii, de 9, 12 şi 17 ani.
EnglishOrlando Zapata, aged 42, was declared a prisoner of conscience by Amnesty International.
Orlando Zapata, în vârstă de 42 de ani, a fost declarat prizonier de conştiinţă de către Amnesty International.
EnglishIn addition, the proportion of people aged over 80 will rise from 4.1% in 2005 to 11.4% in 2050.
În plus, proporţia persoanelor cu vârsta peste 80 de ani va creşte de la 4,1 % în 2005 la 11,4 % în 2050.
EnglishWomen, people aged over 45 and young people continue to have the most difficulty in finding work.
Femeile, persoanele de peste 45 de ani şi tinerii au în continuare cele mai mari dificultăţi la angajare.
EnglishIn the last few decades the population in the Member States of the European Union has increasingly aged.
În ultimele decenii, populaţia statelor membre ale Uniunii Europene a îmbătrânit din ce în ce mai mult.
EnglishThe burden that this represents rests primarily on the young and middle-aged generation, and especially on women.
Această povară revine în principal generaţiei tinere şi de vârstă mijlocie şi în special femeilor.
EnglishIn 2008, the at-risk-of-poverty rate for people aged 65 years and over stood at 19%.
În anul 2008, rata expunerii la riscul de sărăcie în rândul persoanelor cu vârsta egală și mai mare de 65 de ani a fost de 19 %.
EnglishI remember listening, aged 16, to Radio Prague as the tanks occupied your capital city in Wenceslas Square.
Ţin minte că ascultam la 16 ani Radio Praga, pe măsură ce tancurile vă ocupau capitala, în Piaţa Wenceslas.
EnglishThus, the number of young people aged 0 to 14 would drop from 100 million to 66 million in 2050.
Astfel, numărul de persoane cu vârste cuprinse între 0 -14 ani ar scădea de la 100 de milioane la 66 de milioane în 2050.
EnglishEVS is open to all young people aged 18-30.
SEV se adresează tuturor tinerilor între 18 şi 30 de ani.
EnglishGiven Europe's increasingly aged population, this figure is likely to double over the next few decades.
Având în vedere fenomenului de îmbătrânire a populaţiei Europei, această cifră se va dubla probabil în deceniile următoare.
EnglishThe 96 million young Europeans aged between 15 and 29 account for approximately 20% of the European Union's population.
Cei 96 milioane de tineri europeni cu vârsta între 15 şi 29 ani reprezintă aproximativ 20 % din populaţia Uniunii.
EnglishThe Europe 2020 Strategy aims at an employment rate of 75% among men and women aged between 20-64.
Strategia Europa 2020 vizează o rată de ocupare a forței de muncă de 75 % în rândul bărbaților și femeilor cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani.
EnglishAccording to the statistics, women aged between 59 and 60 make up only 25% of employees in this age range.
Potrivit statisticilor, femeile cu vârste cuprinse între 59 şi 60 de ani reprezintă numai 25 % din numărul total al angajaţilor din acest interval de vârstă.
EnglishAccording to the Norwegian daily newspaper Aftenposten, 6% of young women in Sweden aged between 15 and 25 have been raped in one year.
Conform ziarului norvegian Aftenposten, într-un an au fost violate 6 % dintre tinerele suedeze cu vârste cuprinse între 15 şi 25 de ani.
EnglishOne of the targets of the Europe 2020 strategy is to raise the employment rate among people aged 20-64 to 75%.
Unul dintre obiectivele strategiei Europa 2020 este creşterea până la 75 % a ratei de ocupare a forţei de muncă în rândul persoanelor cu vârste între 20 şi 64 de ani.
EnglishEurodac is a computerised database containing the fingerprints of all the applicants for international protection, aged 14 years and over.
Eurodac este o bază de date informatizată care conţine amprentele digitale ale solicitanţilor de protecţie internaţională, cu vârstă de cel puţin 14 ani.