EN

agency {substantiv}

volume_up
This agency, if I have understood his idea properly, should be public.
Dacă am înţeles bine ideea dumnealui, această agenţie ar trebui să fie publică.
An agency with general competence for road transport could be responsible for this.
O agenţie cu competenţe generale în transportul rutier ar putea fi responsabilă de acesta.
I must admit that Parliament hoped for a much more ambitious agency.
Trebuie să recunosc că Parlamentul a sperat ca această agenţie să fie mult mai ambiţioasă.
This agency, if I have understood his idea properly, should be public.
Dacă am înţeles bine ideea dumnealui, această agenţie ar trebui să fie publică.
An agency with general competence for road transport could be responsible for this.
O agenţie cu competenţe generale în transportul rutier ar putea fi responsabilă de acesta.
I must admit that Parliament hoped for a much more ambitious agency.
Trebuie să recunosc că Parlamentul a sperat ca această agenţie să fie mult mai ambiţioasă.
Finally, we do not need a new asylum support office to further expand the asylum jungle and the morass of EU agencies that gobble up millions.
În final, nu avem nevoie a un nou birou de sprijin pentru azil pentru a extinde jungla azilului şi mocirla agenţiilor UE care înghit milioane.
If you are dissatisfied with an EU institution, body, office or agency, you should first give it the opportunity to put the situation right.
Dacă sunteţi nemulţumit de activitatea desfăşurată de o instituţie, un organism, un birou sau o agenţie a UE, trebuie, mai întâi, să-i daţi posibilitatea de a remedia situaţia.
agency (dar şi: bureau, office)
The OHIM is both an agency of the European Community and an industrial property office with its technical function: the registration of industrial property rights.
OAPI este atât o agenţie a Comunităţii Europene, cât şi un oficiu de proprietate industrială care are o funcţie tehnică: înregistrarea drepturilor de proprietate industrială.

Exemple de folosire pentru "agency" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat is why we should also welcome the fact that the agency will have a new basis.
De aceea ar trebui să salutăm şi faptul că agenţia va avea o nouă bază legală.
EnglishI see no reason why we should reconsider the location of the agency in Finland.
Nu văd niciun motiv de ce ar trebui să reconsiderăm amplasarea agenţiei din Finlanda.
EnglishRelated websites: Ministry of Foreign Affairs European Information Union Agency
Site-uri internet conexe: Ministry of Foreign Affairs European Information Union Agency
EnglishDetailed information on this subject is provided on the agency's website.
Site-ul web al acestei agenţii oferă informaţii detaliate despre acest subiect.
EnglishFirst of all there is the agency for cooperation of European regulators.
Mai întâi este Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare europene.
EnglishThis report consists of a reminder of what the European Medicines Agency should be.
Acest raport reamintește ceea ce ar trebui să fie Agenția Europeană pentru Medicamente.
EnglishThis agency was established in 2002 for an initial period of five years.
Această agenție a fost instituită în 2002 pentru o perioadă inițială de cinci ani.
EnglishThe European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
Agenţia Europeană de Apărare va dezvolta o capacitate de supraveghere militară din spaţiu.
EnglishThe Commission has provided technical assistance to the Kosovo Gender Equality Agency.
Comisia a oferit asistenţă tehnică pentru Agenţia de egalitate între sexe din Kosovo.
EnglishThis agency, if I have understood his idea properly, should be public.
Dacă am înţeles bine ideea dumnealui, această agenţie ar trebui să fie publică.
EnglishHowever, I do want to emphasise the importance of setting up a European agency.
Vreau însă să accentuez importanta înfiinţării unei agenţii europene.
EnglishFurthermore, the Agency has not yet drawn up a multiannual work programme.
Mai mult, Agenția nu a elaborat deocamdată un program de lucru multianual.
EnglishThat is why I voted for the report on the European Environment Agency.
De aceea, am votat în favoarea raportului referitor la Agenţia Europeană de Mediu.
EnglishThe press agency that filed the report withdrew that story saying it was erroneous.
Agenţia de presă care a raportat aceasta şi-a retras relatarea pe motiv că a fost eronată.
EnglishI am very much in favour of using an existing agency rather than creating a new one.
Sunt mai degrabă în favoarea utilizării unei agenții existente decât a creării uneia noi.
EnglishThis is an independent agency which was set up to provide opinions.
Aceasta este o agenție independentă care a fost înființată pentru a oferi avize.
EnglishOn the other hand, there is no real competition in the credit rating agency sector.
Pe de altă parte, nu există o concurență reală a agențiilor de rating.
EnglishI welcome the work carried out by the European Maritime Safety Agency.
Salut activitatea desfășurată de Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă.
EnglishAs regards this new agency that Mr Papastamkos so very much wants, I am not ruling it out.
Nu resping ideea acestei noi agenţii pe care dl Papastamkos o doreşte atât de mult.
EnglishAn agency with general competence for road transport could be responsible for this.
O agenţie cu competenţe generale în transportul rutier ar putea fi responsabilă de acesta.

Sinonime (în engleză) pentru "agency":

agency
government agency
intelligence agency
Central Intelligence Agency
English