Traducere engleză-română pentru "agenda"

EN

"agenda" română traducere

volume_up
agenda {substantiv}
EN

agenda {substantiv}

volume_up
agenda (dar şi: diary, notebook)
Thirdly, your transformational agenda is the agenda of the past.
În al treilea rând, agenda dumneavoastră transformatoare este agenda trecutului.
They have their own agenda, a European agenda, and they are an integral part of European political life.
Acestea au propria agendă, o agendă europeană și reprezintă o parte integrantă din viața politică europeană.
Please continue to work on this agenda and introduce the necessary improvements.
Vă rog să lucrați în continuare la această agendă și să introduceți îmbunătățirile necesare.
Please could you point out that we have an agenda with separate items.
V-aş ruga să accentuaţi faptul că avem o ordine de zi cu puncte distincte.
America will come to the G20 with her own agenda.
America va participa la G20 cu propria ordine de zi.
Aceasta nu este o ordine de zi tehnocratică.

Exemple de folosire pentru "agenda" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAt the same time, the European Council must take forward an active policy agenda.
În acelaşi timp, Consiliul European trebuie să continue o agendă politică activă.
EnglishThis priority on the Swedish Presidency's agenda has been successfully achieved.
Această prioritate de pe agenda preşedinţiei suedeze a fost îndeplinită cu succes.
EnglishWe do not accept that the crisis requires less Europe or an anti-European agenda.
Nu acceptăm ideea că criza impune o Europă mai mică sau o agendă antieuropeană.
EnglishThis is politically motivated, and it is a disgrace that it is on the agenda.
Acest lucru are motivații politice și este o rușine că se află pe ordinea de zi.
EnglishToday we have heard what Mr Brown is proposing and what should be on the agenda.
Astăzi am auzit ce propune dl Brown şi ce ar trebui să fie pe ordinea de zi.
EnglishThe latter will therefore be involved in the development of the Lisbon Agenda.
Prin urmare, ultimul aspect va fi inclus în elaborarea Agendei de la Lisabona.
EnglishAttempts will be made to tack on to every investment treaty the full Green agenda.
Se va încerca să se alipească întreaga agendă verde de orice tratat de investiții.
EnglishThe next G20 will also include development as an agenda item for the first time.
Pentru prima dată, următorul summit G20 va include pe agenda sa și tema dezvoltării.
EnglishWe need to put on the agenda a reduction and not an extension of working hours.
Trebuie să includem în agendă o reducere, nu o creştere a timpului de lucru.
EnglishWe have to put sustainability and conservation at the heart of our agenda.
Trebuie să punem durabilitatea şi conservarea pe prima pagină a agendei noastre.
EnglishThe fight against poverty is also high on our agenda in the European Union.
Lupta împotriva sărăciei ocupă un loc important și în agenda Uniunii Europene.
EnglishEconomic relations are high on the agenda of the EU-China summit in Beijing.
Relaţiile economice, prioritate de vârf pe agenda summitului UE-China de la Beijing.
EnglishThe Baltic Sea Strategy must therefore be made part of the common European agenda.
Strategia pentru Marea Baltică trebuie deci să facă parte din agenda europeană comună.
EnglishI support the excellent report on the new Digital Agenda by Mrs del Castillo Vera.
Sprijin excelentul raport referitor la noua agendă, elaborat de dna del Castillo Vera.
EnglishAfter all, Moldova's political future is on the European agenda here today.
La urma urmei, viitorul politic al Moldovei se află acum pe ordinea de zi europeană.
EnglishWe have the European digital agenda and the European internal security strategy.
Avem Agenda digitală europeană și Strategia de securitate internă a UE.
EnglishIn order to have a competitive digital agenda we must start from the people.
Pentru a avea o agendă digitală competitivă trebuie să pornim de la oameni.
EnglishToday's agenda includes electing the President of the European Commission.
Pe ordinea de zi de astăzi se află alegerea Preşedintelui Comisiei Europene.
EnglishOur priority list, of course, begins with the Doha Development Agenda.
Lista noastră de priorităţi începe, desigur, cu Agenda de dezvoltare de la Doha.
EnglishI am very proud that the Commission has been the initiator of this very ambitious agenda.
Sunt foarte mândru că această agendă foarte ambiţioasă a fost iniţiată de Comisie.

Sinonime (în engleză) pentru "agenda":

agenda