EN

agent {substantiv}

volume_up
agent (dar şi: assignee)
This substance is classified as a Category 3 carcinogenic agent.
Substanţa este clasificată drept agent carcinogenic de categoria 3.
The following table explains each agent and why it is important.
Următorul tabel descrie fiecare agent și importanța fiecăruia.
The following table explains each agent and why it's important.
Următorul tabel descrie fiecare agent și importanța fiecăruia.
agent (dar şi: element, factor)
RO

agent {masculin}

volume_up
Substanţa este clasificată drept agent carcinogenic de categoria 3.
This substance is classified as a Category 3 carcinogenic agent.
Următorul tabel descrie fiecare agent și importanța fiecăruia.
The following table explains each agent and why it is important.
Următorul tabel descrie fiecare agent și importanța fiecăruia.
The following table explains each agent and why it's important.
agent (dar şi: reprezentant, cesionar)

Exemple de folosire pentru "agent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis substance is classified as a Category 3 carcinogenic agent.
Substanţa este clasificată drept agent carcinogenic de categoria 3.
EnglishThe following table explains each agent and why it is important.
Următorul tabel descrie fiecare agent și importanța fiecăruia.
EnglishThe following table explains each agent and why it's important.
Următorul tabel descrie fiecare agent și importanța fiecăruia.
EnglishThe Russian agent Alexander Litvinenko, who was poisoned in London, had criticised Russian actions in Chechnya.
Agentul rus Alexander Litvinenko, care a fost otrăvit la Londra, criticase acțiunile Rusiei în Cecenia.
EnglishOne was a security guard, one was a butcher, another a trader and another an agent of the public security forces.
Unul era agent de pază, unul era măcelar, altul comerciant şi altul un agent al forţelor de ordine publică.
EnglishThis opens the Add Recovery Agent wizard.
Aceasta deschide expertul Adăugare agent de recuperare.
EnglishBe the agent of change that we need.
Fiți promotorul schimbării de care avem nevoie.
EnglishIn Poland alone, the number of people exposed to this chemical agent in the workplace is estimated to stand at several thousand.
Doar în Polonia, numărul de persoane expuse la acest agent chimic la locul de muncă este estimat la câteva mii.
EnglishThe Commission liaises closely with European and international travel agent associations each time the list is updated.
Comisia comunică îndeaproape cu asociaţiile agenţiilor de turism, europene şi internaţionale, de fiecare dată când este actualizată lista.
EnglishClick Public Key Policies, right-click Encrypting File System, and then click Add Data Recovery Agent.
Faceți clic pe Politici cheie publică, faceți clic cu butonul din dreapta pe Sistem de fișiere cu criptare, apoi faceți clic pe Adăugare date Agent de recuperare.
EnglishA security agent compared it aptly with filling a water glass with a fire hose, in other words, particularly inefficient.
Un agent de securitate l-a comparat pe bună dreptate cu umplerea unui pahar cu apă cu un furtun de incendiu, cu alte cuvinte, foarte ineficient.
EnglishI am very unnerved by the fact that the military commander of the Libyan rebels has been identified as a long-serving CIA agent.
Sunt foarte deranjat de faptul că comandantul militar al rebelilor libieni a fost identificat drept un agent aflat de mult timp în slujba CIA.
EnglishIs it the travel agent?
EnglishTo solve the problem of intermediaries, the Commission is extending the definition of paying agent to include foundations and funds.
Pentru a rezolva problema intermediarilor, Comisia extinde definiţia agenţilor plătitori de impozit pentru a include fundaţiile şi fondurile de finanţare.
Englishattempts to impersonate a Microsoft employee, agent, manager, host, administrator, moderator, another user or any other person through any means.
încearcă să asume identitatea unui angajat, agent, manager, gazdă, administrator, moderator sau a altui utilizator Microsoft sau a altei persoane, prin orice mijloace.
EnglishMost people are now acting as their own travel agents with online booking on sites such as Tripadvisor, where they effectively become their own travel agent.
Cei mai mulţi oameni acţionează acum ca şi propriile lor agenţii de turism cu rezervare online pe site-uri precum Tripadvisor, devenind practic propria lor agenţie de turism.
EnglishThe EU was very explicit in the objectives set out in the Water Framework Directive regarding the quality of water resources, which must be free of any type of chemical agent.
UE a fost foarte explicită în obiectivele stabilite în Directiva-cadru privind apa în ceea ce priveşte calitatea resurselor de apă, care trebuie să fie lipsite de orice tip de agent chimic.
EnglishIncreased production costs and the distribution of income throughout the value chain becomes even more unfavourable to the producer with the inclusion of yet another business agent in that chain.
Costurile de producţie ridicate şi distribuţia venitului de-a lungul lanţului de valoare devine chiar mai defavorabilă producătorului, prin includerea încă a unui agent în respectivul lanţ.

Sinonime (în engleză) pentru "agent":

agent
active agent
English
adhesive agent
blistering agent
estate agent