Traducere engleză-română pentru "aggression"

EN

"aggression" română traducere

volume_up
aggression {substantiv}
RO
RO
EN

aggression {substantiv}

volume_up
aggression (dar şi: attack)
These acts of aggression have been repeated twice since the beginning of 2011.
Aceste acte de agresiune au fost repetate de două ori, de la începutul anului 2011.
This aggression is not being handled properly in Hungary and it must be condemned.
Această tip de agresiune nu este gestionat în mod corespunzător în Ungaria şi trebuie condamnat.
The conference in Kampala needs to work on the definition of the term 'war of aggression'.
Conferinţa de la Kampala trebuie să lucreze asupra definirii termenului de "război de agresiune”.
aggression
volume_up
năvală {f} (agresiune)
aggression (dar şi: foray, raid)
volume_up
ofensivă {f} (agresiune)

Exemple de folosire pentru "aggression" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThese acts of aggression have been repeated twice since the beginning of 2011.
Aceste acte de agresiune au fost repetate de două ori, de la începutul anului 2011.
EnglishFor during the economic crisis, aggression directed against the Roma has increased.
Deoarece în timpul crizei economice, agresiunile împotriva romilor s-au accentuat.
EnglishMore women die from the aggression directed against them than die from cancer.
Mor mai multe femei din cauza agresiunii directe împotriva lor decât din cauza cancerului.
EnglishMr President, we have some interesting aggression from our Italian colleague up here.
Dle președinte, colega noastră din Italia s-a manifestat într-un mod surprinzător de agresiv.
EnglishThis aggression is not being handled properly in Hungary and it must be condemned.
Această tip de agresiune nu este gestionat în mod corespunzător în Ungaria şi trebuie condamnat.
EnglishThe conference in Kampala needs to work on the definition of the term 'war of aggression'.
Conferinţa de la Kampala trebuie să lucreze asupra definirii termenului de "război de agresiune”.
EnglishThis is why it has evoked such fury and aggression among the clergy and Right-wing politicians.
De aceea a provocat o astfel de furie şi agresivitate printre preoţi şi politicienii de dreapta.
EnglishPsychologists say that aggression is much more prevalent during the crisis than at other times.
Psihologii spun că agresiunea este mult mai răspândită în vremuri de criză decât în alte vremuri.
EnglishYet, in Europe, many women and young girls continue to live in the shadow of aggression or exploitation.
În Europa, multe femei şi tinere continuă să trăiască în umbra violenţei şi a exploatării.
EnglishThe European Parliament tolerates Turkey's intransigence and aggression against the Republic of Cyprus.
Parlamentul European tolerează intransigența și agresiunea Turciei față de Republica Cipru.
EnglishThe people need to respond to EU aggression by counterattacking.
Oamenii trebuie să răspundă agresiunii UE contraatacând.
EnglishAt the same time, imperialist aggression and the militarisation of the European Union are being stepped up.
În același timp, agresiunea imperialistă și militarizarea Uniunii Europene sunt intensificate.
EnglishI pointed out the radicalisation of Islam, which is directing its aggression against the followers of Christ.
Am evidențiat radicalizarea Islamului, care își direcționează agresiunea împotriva celor care cred în Hristos.
EnglishIt is true that time is not on our side as we witness the increase in aggression in our societies.
Este adevărat că timpul nu este de partea noastră, deoarece suntem martorii unei escaladări a violenţei în societăţile noastre.
EnglishLastly, the report makes it very clear who the beneficiary of NATO's aggression and the breakup of Yugoslavia was.
În cele din urmă, raportul menționează foarte clar cine a fost beneficiarul agresiunii NATO și al destrămării Iugoslaviei.
EnglishThey were prisoners of war, and were being held captive following the aggression of the USSR against Poland in September 1939.
Aceştia erau prizonieri de război şi au fost ţinuţi captivi după agresiunea URSS împotriva Poloniei din septembrie 1939.
EnglishI believe Europe has a key role to play in ensuring people know they are protected in the face of aggression and exploitation.
Consider că Europa trebuie să joace un rol cheie în garantarea faptului că oamenii ştiu că sunt protejaţi faţă de agresiune şi exploatare.
EnglishAt the moment, states which have ratified the ICC's Rome Statute must also regulate the Court's right to investigate crimes of aggression.
Acum, statele care au ratificat statutul de la Roma al CPI trebuie să reglementeze şi dreptul Curţii de a investiga crime de agresiune.
EnglishThe Delta is being constantly subjected to acts of aggression from poaching, illegal economic interests and, last but not least, uncontrolled tourism.
Delta se află sub permanenta agresiune a braconajului, a intereselor economice ilegale şi, nu în ultimul rând, a turismului necontrolat.
EnglishI have tabled a parliamentary written question to the Commission in the hope that the European Union will stop this unacceptable aggression.
Am înaintat Comisiei o întrebare parlamentară cu solicitare de răspuns scris, în speranța că Uniunea Europeană va stopa această agresiune inacceptabilă.

Sinonime (în engleză) pentru "aggression":

aggression
aggressive
aggressively
English
aggressiveness