Traducere engleză-română pentru "to agree about"

EN

"to agree about" română traducere

EN

to agree about {verb}

volume_up
volume_up
a conveni {vb.} (a cadea de acord)

Exemple de folosire pentru "to agree about" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe agree about large tranches of the content, but we have two problems.
Suntem de acord asupra unor porţiuni mari din cuprinsul său, însă avem două probleme.
EnglishI agree as well about the strong relationship transatlantically with the United States.
Sunt de acord şi cu relaţia transatlantică solidă cu Statele Unite.
EnglishI agree with you about the support and the issues of debt.
Sunt de acord cu dvs. în privința sprijinului și problemelor legate de datorii.
EnglishI agree with you completely about women.
Sunt complet de acord cu dumneavoastră în ceea ce priveşte condiţia femeilor.
EnglishI hope the Commissioner will agree with me about that.
Sper că dl comisar va fi de acord cu mine în această privinţă.
EnglishI also agree about the position of the indigenous peoples.
Sunt de acord şi cu poziţia populaţiilor indigene.
EnglishI agree about the terrible violence in Syria.
Sunt de acord cu privire la violențele groaznice din Siria.
EnglishI think we can all agree about that.
Cred că suntem cu toţii de acord în acest sens.
EnglishI also agree about the importance of the role that we play with these countries in broader international questions.
Sunt, de asemenea, de acord cu importanţa rolului pe care îl jucăm pentru aceste ţări în chestiuni internaţionale mai generale.
EnglishI agree with Mrs Wallis about the legislative process and that there should have been a third reading.
Sunt de acord cu doamna Wallis în ceea ce priveşte observaţia referitoare la procesul legislativ şi că ar fi fost necesară o a treia lectură.
EnglishI do not agree that messages about the content of nanomaterials in products should take the form of warnings.
Nu sunt de acord cu ideea că mesajele privind conţinutul de nanomateriale din produse ar trebui să fie prezentate sub forma unor avertismente.
EnglishIn addition, those who thought one year ago that this Parliament cannot agree on a text about guarantees for media pluralism are wrong.
Mai mult, cei care considerau, acum un an, că acest Parlament nu poate cădea de acord asupra unei legi privind garanțiile pentru pluralismul media s-au înșelat.
EnglishHowever, I do not agree with the statement about the South Stream project being a vital project for the EU's energy security to the same degree as Nabucco.
Nu sunt, însă, de acord cu menţionarea proiectului South Stream ca proiect vital pentru siguranţa energetică a UE în aceeaşi măsură cu Nabucco.
EnglishI hope that we will also be able to agree about the importance of cooperation on political strategies and instruments for international adoptions.
Sper că vom fi, de asemenea, în măsură să convenim asupra importanței cooperării cu privire la strategiile politice și instrumentele pentru adopții internaționale.
English. - Madam President, I would first of all agree with James Elles about a greater strategic dialogue with a great strategic partner.
membră a Comisiei. - Dnă preşedintă, în primul rând doresc să spun că sunt de acord cu James Elles în ceea ce priveşte extinderea dialogului strategic purtat cu un mare partener strategic.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

about adverb
about prepoziţie
about interjecţie
Romanian
about adjectiv
Romanian
to bring about verb
Mai multe cuvinte