Traducere engleză-română pentru "to agree to"

EN

"to agree to" română traducere

EN

to agree to {verb}

volume_up
(a) agree with the EP’s first recommendations, adopted on 25 September 2008?
(a) va accepta primele recomandări ale PE adoptate la 25 septembrie 2008?
While we may agree to tolerate errors, we can, in no way, tolerate any act of fraud.
Dacă putem accepta o toleranță față de erori, nu putem accepta în niciun caz toleranță în ceea ce privește frauda.
We cannot agree that the Amsterdam test would involve an unjustifiable administrative burden.
Nu putem accepta afirmaţia că testul Amsterdam va implica o povară administrativă nejustificată.
to agree to (dar şi: to allow, to permit)

Exemple de folosire pentru "to agree to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI am not saying we agree with everything in it, but we endorse the core passage.
Nu spun că suntem de acord cu tot ceea ce conține, dar aprobăm adoptarea de bază.
EnglishOf course, I agree that candidate countries must continue the process of reform.
Desigur, sunt de acord că ţările candidate trebuie să continue procesul de reformă.
EnglishI agree with everyone who says that things could perhaps have been done better.
Sunt de acord cu toţi cei care spun că poate s-ar fi putut face mai bine lucrurile.
English. - Mr President, I have to agree with Mrs Jeggle.
în numele Grupului ECR. - Dle președinte, trebuie să fiu de acord cu dna Jeggle.
EnglishWe agree with Mr Lamassoure that the number of amending budgets should be reduced.
Suntem de acord cu dl Lamassoure că numărul de bugete rectificative trebuie redus.
EnglishI expected the Commission to say that it is not able to agree on all of the points.
Mă așteptam ca Comisia să spună că nu poate fi de acord asupra tuturor punctelor.
EnglishThere are things we agree with, and there are things with which we do not agree.
Există lucruri cu care suntem de acord și există lucruri cu care nu suntem de acord.
EnglishI agree that the utilisation of nuclear power belongs to national sovereignty.
Sunt de acord că utilizarea energiei nucleare ține de suveranitatea națională.
EnglishWe all agree that environmental consequences of this process will be profound.
Suntem cu toţii de acord că toate consecinţele acestui proces vor fi profunde.
EnglishDoes the Council agree that the following should be included in EPA negotiations: 
Este Consiliul de acord cu includerea următoarelor aspecte în negocierile APE: 
EnglishWe all agree on their necessity, and we all agree on the need to find a legal basis.
Suntem cu toţii de acord că sunt necesare şi că trebuie să găsim o bază juridică.
EnglishI agree that we need greater trust and understanding between the EU and Russia.
Sunt de acord că este nevoie de mai multă încredere şi înţelegere între UE şi Rusia.
EnglishIt is extremely important that we agree so that this process does not falter.
Este foarte important că suntem de acord astfel încât acest proces să nu stagneze.
EnglishNow, we need only to decide whether we should agree on enhanced cooperation.
Acum trebuie numai să hotărâm dacă ar trebui să aprobăm cooperarea consolidată.
EnglishI hope the upcoming European Council will agree to take the appropriate decisions.
Sper că viitorul Consiliu European va fi de acord să ia deciziile corespunzătoare.-
English. - I fully agree with you, Mr Marinescu.
președinte al Comisiei Europene. - Sunt total de acord cu dvs., domnule Marinescu.
EnglishI agree that mistakes, arrests of innocent people, etc., should be avoided.
Sunt de acord că trebuie evitate greşelile, arestarea oamenilor nevinovaţi, etc.
EnglishWe all agree, of course, that Turkey has to comply with the additional protocol.
Desigur, cu toţii suntem de acord că Turcia trebuie să respecte protocolul adiţional.
EnglishSo we all agree that, for the EU citizens, a good agreement is what we want.
Cu toţii suntem de acord că ceea ce vrem pentru cetăţenii UE este un acord bun.
EnglishI cannot agree with the rhetoric that this is an attempt to rewrite history.
Nu pot fi de acord cu o retorică care reprezintă o încercare de a rescrie istoria.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

to prepoziţie
to bring to verb
to give birth to verb
Romanian
to break to verb
Romanian
to amount to verb
Romanian
to refer to verb
Romanian
to lay claim to verb
Romanian