Traducere engleză-română pentru "agreed upon"

EN

"agreed upon" română traducere

EN

agreed upon {participiu trecut}

volume_up
agreed upon

Exemple de folosire pentru "agreed upon" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishGuidelines for Member States' employment policies in 1998 are agreed upon.
Sunt stabilite orientările privind politicile de ocupare a forţei de muncă în statele membre în 1998.
EnglishWhat is more, political guidelines making further progress on a number of points are agreed upon.
În plus, sunt convenite orientări politice care să conducă la progrese într-un număr de domenii.
EnglishWe will be looking to you Prime Minister to ensure that you will implement the Pact that was agreed upon last year.
Domnule prim-ministru, sperăm că veţi pune în aplicare pactul convenit anul trecut.
EnglishThe European Council adopts the transitory measures agreed upon within the framework of German reunification.
Consiliul European adoptă măsurile tranzitorii convenite în contextul reunificării Germaniei.
EnglishI believe the principles we discussed then and agreed upon should be present here.
Cred că principiile pe care le-am discutat atunci şi asupra cărora am căzut de acord trebuie să se aplice şi în acest caz.
EnglishIndeed, I had thought that all the political groups in this House were agreed upon the resolution.
Într-adevăr, am crezut că toate grupurile politice din această Cameră au ajuns la un acord privind rezoluţia.
EnglishTherefore the first credibility test of our energy policy is delivering what we have already agreed upon.
Prin urmare, primul test de credibilitate al politicii noastre energetice este realizarea a ceea ce am stabilit deja.
EnglishThis draft will take up all the points that we agreed upon before the conciliation that ended last week.
Acest proiect va prelua toate punctele pe care le-am convenit înainte de concilierea care s-a încheiat săptămâna trecută.
EnglishThis is the meaning of the division of labour approach that EU Member States and the European Commission have agreed upon.
Acesta este sensul abordării diviziunii muncii la care au convenit statele membre ale Uniunii Europene şi Uniunea Europeană.
EnglishA call for access to funding of the relevant measures for public bodies and rural producers has been agreed upon.
S-a convenit asupra unui apel pentru accesarea finanțării măsurilor relevante pentru organismele publice și producătorii din mediul rural.
EnglishI am convinced that the strength of the single currency will be guaranteed if the rules we have agreed upon are followed in every single Member State.
Sunt convinsă că forţa monedei unice va fi garantată dacă regulile pe care le-am convenit vor fi respectate de fiecare dintre statele membre.
EnglishWe are looking now to the Council to have this mandate agreed upon, hopefully at the beginning of December, so that we can start with real negotiations.
În prezent, contăm pe Consiliu să aprobe acest mandat, sperăm la începutul lui decembrie, astfel încât să putem începe adevăratele negocieri.
EnglishThe 'polluter pays' principle is right, valid and agreed upon and, to avoid any doubt, I am in favour of the greening of transport.
Principiul "poluatorul plătește” este corect, valabil și s-a convenit asupra sa și, pentru a evita orice îndoială, eu sunt în favoarea ecologizării transportului.
EnglishIn addition, what further action in the fight against climate change is the Council planning in order to consolidate the package of measures agreed upon in December?
În plus, ce măsuri plănuieşte Consiliul să ia continuare în lupta împotriva schimbărilor climatice pentru a consolida pachetul de măsuri convenit în decembrie?
EnglishWith the adoption of this resolution we, the European Parliament, secure financing and continuity of the budget agreed upon by the Council and the Committee on Budgets.
În urma adoptării acestei rezoluții, Parlamentul European va asigura finanțarea și continuitatea bugetului convenit de către Consiliu și de Comisia pentru bugete.
EnglishReconciling professional and family life is at the heart of the European social project and such an important cultural change should be freely agreed upon before it is approved.
Reconcilierea vieţii profesionale şi familiale stă la baza proiectului social european, iar o modificare culturală aşa de importantă trebuie convenită în mod liber înainte de a fi aprobată.
EnglishThe proposal, which is a consolidated text agreed upon with the Council and the Commission, broadens the definition of trafficking, bearing in mind that the forms and trends are changing.
Propunerea - un text consolidat în legătură cu care Consiliul și Comisia au căzut de acord - lărgește definiția traficului, ținând seama de faptul că formele și tendințele se schimbă.

Sinonime (în engleză) pentru "agreed upon":

agreed upon

Traduceri similare în dicționarul englez-român

agreed adjectiv
upon prepoziţie
upon verb
Romanian
to debate upon verb
to break in upon verb
Romanian
to deliberate upon verb
to fawn upon verb
Romanian
to encroach upon verb
to depend upon verb
Romanian
to reflect upon verb
Romanian
to border upon verb
Romanian
to pounce upon verb
to comment upon verb
Romanian
to bear upon verb