Traducere engleză-română pentru "agricultural"

EN

"agricultural" română traducere

EN

agricultural {adjectiv}

volume_up
agricultural
The sensitive agricultural sector must not be handed over in the negotiations.
Sectorul agricol, care este sensibil, nu trebuie abandonat în negocieri.
Particular attention should be paid to the agricultural sector and consumers.
Sectorul agricol şi consumatorii ar trebui să se bucure de o atenţie specială.
Achieving consensus would avoid an adverse impact on the European agricultural sector.
Un consens ar evita impactul negativ asupra sectorului agricol european.
agricultural (dar şi: agrarian)

Exemple de folosire pentru "agricultural" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWhat we are proposing is balanced support for a range of agricultural practices.
Ceea ce propunem este susținerea echilibrată a unei serii de practici agricole.
EnglishThere has been a significant drop in the prices of basic agricultural products.
S-a înregistrat o scădere semnificativă a prețurilor produselor agricole de bază.
EnglishOne of them is probably the liberalisation of agricultural policy in recent years.
Unul dintre ele este, probabil, liberalizarea politicii agricole din ultimii ani.
EnglishHere we have a simple and modern way of re-thinking the agricultural profession.
Avem în acest caz o modalitate simplă și modernă de a regândi meseria de agricultor.
EnglishThis is, therefore, a clear justification for the common agricultural policy.
Aceasta este, prin urmare, o justificare clară pentru politica agricolă comună.
EnglishThe evidence is that, today, Europe is a net importer of agricultural raw materials.
Dovada este că, azi, Europa este un importator net al materiilor prime agricole.
EnglishThe EU cannot promote free trade while protecting its own agricultural market.
UE nu poate promova comerţul liber şi să îşi protejezetotodată piaţa agricolă.
EnglishIn your report, you also referred to the fall in demand in the agricultural sector.
În raportul dvs. v-aţi mai referit şi la scăderea cererii în sectorul agricol.
EnglishThe use of agricultural varieties specific to given regions must be promoted.
Trebuie promovată utilizarea de varietăţi agricole specifice anumitor regiuni.
EnglishIn 2010, agricultural produce generated the biggest gains on the stock exchanges.
În 2010, produsele agricole au generat cele mai mari câștiguri la bursele de valori.
EnglishParticular attention should be paid to the agricultural sector and consumers.
Sectorul agricol şi consumatorii ar trebui să se bucure de o atenţie specială.
EnglishThe common agricultural policy actually sanctions two Europes - the old and the new.
Politica agricolă comună confirmă de fapt două Europe - cea veche şi cea nouă.
EnglishIt is the second heading in the Union's budget, after the common agricultural policy.
Acesta este al doilea titlu din bugetul Uniunii, după politica agricolă comună.
EnglishBeekeeping is one of the key activities supporting agricultural production.
Apicultura este una dintre activitățile-cheie care sprijină producția agricolă.
EnglishIt is essential to facilitate women's access to farming and agricultural credit.
Este esențial să facilităm accesul femeilor la credite pentru agricultură.
EnglishI would like to highlight the issue of market access for agricultural products.
Aş dori să subliniez problema accesului la pieţe pentru produsele agricole.
EnglishWe say yes to a large budget, and no to cuts to the common agricultural policy.
Spunem "da” unui buget mare și "nu”, reducerilor bugetului politicii agricole comune.
EnglishWe have to rethink the general objectives of a new common agricultural policy.
Trebuie să regândim obiectivele generale ale noii politici agricole comune.
EnglishSometimes agricultural surpluses from Europe are used in food assistance.
Uneori, surplusurile agricole din Europa sunt utilizate în asistența alimentară.
EnglishWe have to get back to the real priorities of the common agricultural policy.
Trebuie să ne întoarcem la prioritățile reale ale politicii agricole comune.

Sinonime (în engleză) pentru "agricultural":

agricultural
agriculture