Traducere engleză-română pentru "ah !"

EN

"ah !" română traducere

volume_up
ah ! {interj.}
RO
volume_up
ah! {interj.}
RO
RO
RO
RO
RO

"ah!" engleză traducere

volume_up
ah! {interj.}
EN
EN

ah ! {interjecţie}

volume_up
RO

ah! {interjecţie}

volume_up
ah! (dar şi: ce păcat!)
volume_up
aiyo {interj.} [engl.-indian]
ah!
volume_up
aiyoh {interj.}

Exemple de folosire pentru "ah !" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe work on the report on the A/H1N1 virus pandemic in 2009-2010 lasted nearly one year.
Elaborarea raportului referitor la pandemia de gripă A/H1N1 din 2009-2010 a durat aproape un an.
EnglishThree quarters of the world’s population have no access to the vaccine against the influenza A(H1N1) virus (‘swine flu’).
Trei sferturi din populația mondială nu are acces la vaccinul împotriva gripei A(H1N1).
EnglishAh, yes, it was the reduction of CO2 emissions.
EnglishThe independence of the European Union in assessing the severity of AH1N1 influenza and the resulting risk is crucial.
Independența Uniunii Europene în procesul de evaluare a gravității gripei H1N1 și a riscurilor aferente este esențială.
EnglishAh, the Council has arrived!
EnglishAvailable data shows that over a million cases of influenza have already been reported, including several dozen cases of the AH1N1 virus.
Informaţiile disponibile arată că au fost deja raportate peste un milion de cazuri de gripă, inclusiv câteva zeci de cazuri de infecţie cu virusul AH1N1.
EnglishAn IPv6 address has eight groups of hexadecimal characters (the numbers 0–9 and the letters A–H) separated by colons—for example, 3ffe:ffff:0000:2f3b:02aa:00ff:fe28:9c5a.
O adresă IPv6 are opt grupe de caractere hexazecimale (cifrele 0–9 și literele A–H) separate de caracterul „două puncte” — de exemplu 3ffe:ffff:0000:2f3b:02aa:00ff:fe28:9c5a.
EnglishWhen we fought for our visions, we were often told in the Convention: 'Ah, you with your comparison to the Philadelphia Convention, Europe needs a major crisis.
Atunci când am luptat pentru viziunile noastre, ni s-a spus adesea în cadrul Convenţiei: "Ah, voi şi comparaţia voastră cu Convenţia de la Philadelphia, Europa are nevoie de o criză majoră.
Mai multe cuvinte