Traducere engleză-română pentru "ahead of"

EN

"ahead of" română traducere

EN

ahead of {adverb}

volume_up
ahead of (dar şi: frontward)
We have a year ahead of us and a lot of work to do, as I have already mentioned.
Avem în fața noastră un an și avem multe de făcut, după cum am menționat deja.
The pro-nuclear lobbies still have a bright future ahead of them!
Lobby-urile pronucleare au încă un viitor strălucit în față!
Now we have to think very carefully about the strategy for the way ahead.
Acum va trebui să ne gândim cu mare atenție la strategia pentru drumul aflat în fața noastră.

Exemple de folosire pentru "ahead of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe have a year ahead of us and a lot of work to do, as I have already mentioned.
Avem în fața noastră un an și avem multe de făcut, după cum am menționat deja.
EnglishGreece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
Grecia are datoria de a continua reformele structurale majore și privatizările.
EnglishIt is an interim report ahead of the final report that is to be tabled in 2012.
Este un raport interimar care precedă raportul final care va fi prezentat în 2012.
EnglishI believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.
Cred că acest lucru este deja un fapt semnificativ care arată calea de urmat.
EnglishEurope is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
Europa este cel puţin cu un pas semnificativ înaintea altor continente în acest sens.
EnglishWe will have plenty of time to debate the sensitive political choices ahead of us.
Vom avea destul timp să dezbatem alegerile politice sensibile cu care ne confruntăm.
EnglishWe know that from history and that is the huge danger that lies ahead of us.
Cunoaştem acest lucru din istorie, iar acesta este marele pericol care ne aşteaptă.
EnglishSome Member States were already a long way ahead when compared with the reference year.
Unele state membre erau deja foarte avansate în comparație cu anul de referință.
EnglishThe problems of the past must be solved if we are to move ahead more efficiently.
Trebuie să rezolvăm problemele din trecut dacă vrem să progresăm într-un mod eficient.
EnglishWishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Vă urez toate cele bune cu ocazia logodnei voastre şi a evenimentelor care îi vor urma.
EnglishMr President, ahead of the Copenhagen summit we had very high expectations.
Domnule președinte, înainte de summitul de la Copenhaga aveam așteptări foarte mari.
EnglishAt present we are not always sure about that, and want the country to move ahead.
În prezent nu suntem întotdeauna siguri de acest lucru şi dorim ca ţara să facă progrese.
EnglishOf course, the Council has a rather difficult meeting ahead of it over the next few days.
Desigur, în următoarele câteva zile, Consiliul va avea o reuniune destul de grea.
EnglishPress the FWD button or the SKIP button to move ahead in the program.
Apăsați butonul FWD sau butonul SKIP pentru a vă deplasa mai departe în program.
EnglishThe economies of China, India and others are racing ahead at 10% per year.
Economiile Chinei, Indiei şi ale altor ţări ne-o iau înainte cu 10 % pe an.
EnglishI have a question: what must the Irish be thinking ahead of the forthcoming referendum?
Am o întrebare: ce trebuie să creadă irlandezii înainte de referendumul care urmează?
EnglishIn many ways, Ireland is ahead of many other countries in its fiscal adjustment.
În multe feluri, Irlanda se află în faţa multor altor ţări graţie ajustării sale financiare.
EnglishI appreciate that above all, the Council wants to look ahead, not back.
Apreciez că, mai presus de toate, Consiliul doreşte să privească înainte, nu înapoi.
EnglishI would like to mention two things ahead of the European Council summit.
Aş dori să menţionez două lucruri înainte de summitul Consiliului European.
EnglishI do not think that our expectations should be too low ahead of Cancún.
Nu cred că așteptările noastre ar trebui să fie prea mici înainte de Cancun.

Sinonime (în engleză) pentru "ahead of time":

ahead of time

Traduceri similare în dicționarul englez-român

ahead adverb
of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian
to take care of verb
to deprive of verb
to think of verb
Romanian
to get rid of verb