Traducere engleză-română pentru "aid"

EN

"aid" română traducere

volume_up
aid {substantiv}
volume_up
AIDS {substantiv} [abreviere]
RO
EN

aid {substantiv}

volume_up
The development of transport is a factor which facilitates the delivery of aid.
Dezvoltarea transportului este un factor care facilitează furnizarea de ajutor.
There is a difference between aid and what is contained in this trade package.
Există o diferență între ajutor și conținutul acestui pachet comercial.
Is it not the case that national parliaments have to approve such aid individually?
Nu este cazul ca parlamentele naționale să aprobe un astfel de ajutor individual?
Immediate humanitarian aid and refuge is needed for Burmese refugees.
Refugiaţii birmanezi au nevoie imediată de adăpost şi asistenţă umanitară.
The aid agencies in Darfur run the largest humanitarian operation in the world.
Agenţiile de asistenţă din Darfur conduc cea mai amplă operaţiune umanitară din lume.
It approves the principle of a multi-annual aid programme for Northern Ireland.
Aprobă principiul de funcţionare a unui program de asistenţă multianuală pentru Irlanda de Nord.
Naturally, this support must be in addition to regular aid.
În mod firesc, acest sprijin trebuie să fie în plus faţă de ajutorul normal.
Aid from Europe this is not, and therefore we strongly oppose it.
Acesta nu este sprijin din partea Europei și în consecință ne opunem vehement.
Aid targeted at making health care accessible is needed.
Este nevoie de sprijin care să facă accesibilă asistența medicală.
aid
It is good that the Union immediately activated its Civil Protection Mechanism to coordinate its emergency aid.
Este bine că Uniunea a activat imediat mecanismul de protecție civilă pentru a-și coordona ajutoarele de urgență.
I welcome the fact that the European Union immediately activated its Civil Protection Mechanism to coordinate its emergency aid.
Salut faptul că Uniunea Europeană și-a activat imediat mecanismul de protecție civilă pentru a-și coordona ajutoarele de urgență.
The European Union immediately activated its Civil Protection Mechanism to coordinate its humanitarian, technical and financial aid.
Uniunea Europeană a activat imediat mecanismul său de protecție civilă pentru a-și coordona ajutoarele umanitare, tehnice și financiare.

Exemple de folosire pentru "aid" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe whole world knows and recognises the key role of the EU in humanitarian aid.
Întreaga lume cunoaşte şi recunoaşte rolul esenţial al UE în ajutorul umanitar.
EnglishIt has simply increased the dependency of the states in question on external aid.
Acesta a crescut pur și simplu dependența statelor în cauză de ajutorul extern.
EnglishThe development of transport is a factor which facilitates the delivery of aid.
Dezvoltarea transportului este un factor care facilitează furnizarea de ajutor.
EnglishNow, of course, Mr Solana, you are asking for more capabilities and more aid.
Acum, desigur, dle Solana, solicitaţi mai multe capacităţi şi un ajutor mai mare.
EnglishThe provision of humanitarian aid to Haiti was carried out in two classic stages.
Furnizarea de ajutoare umanitare în Haiti s-a efectuat în două etape clasice.
EnglishI find it unbelievable that the European Union is still giving aid to Uganda.
Găsesc că este incredibil faptul că Uniunea Europeană încă acordă ajutor Ugandei.
EnglishIs it not the case that national parliaments have to approve such aid individually?
Nu este cazul ca parlamentele naționale să aprobe un astfel de ajutor individual?
EnglishI would therefore like to mention the European strategy for humanitarian aid.
Doresc, în acest sens, să mentionez strategia europeană pentru ajutor umanitar.
EnglishAccording to the UN, almost 5 million Sudanese people currently need urgent aid.
Potrivit ONU, aproape 5 milioane de sudanezi au nevoie urgentă de ajutoare.
EnglishThat is a common problem in connection with our development and association aid.
Aceasta este o problemă comună în legătură cu ajutorul pentru dezvoltare şi asociere.
EnglishState aid can be provided only for the development of new, innovative products.
Ajutorul de stat poate fi oferit doar pentru dezvoltarea de produse noi, inovatoare.
EnglishIn the event of a natural disaster, humanitarian aid needs to arrive without delay.
În cazul unui dezastru natural, ajutorul umanitar trebuie acordat fără întârziere.
EnglishIt also envisages the creation of a European Voluntary Humanitarian Aid Corps.
De asemenea, se prevede constituirea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar.
EnglishThe aid agencies in Darfur run the largest humanitarian operation in the world.
Agenţiile de asistenţă din Darfur conduc cea mai amplă operaţiune umanitară din lume.
EnglishThe European Union is the main contributor of humanitarian aid to Zimbabwe.
Uniunea Europeană are cea mai mare contribuție la ajutorul umanitar din Zimbabwe.
EnglishWe must intensify the resolutions and the aid programmes that are already in place.
Trebuie să intensificăm rezoluțiile și programele de ajutor care există deja.
EnglishIn addition to strategic measures, this also requires an increase in immediate aid.
Pe lângă măsuri strategice, acest lucru implică și o creștere a ajutorului imediat.
EnglishWe have not forgotten about victims' rights to psychological assistance and legal aid.
Nu am uitat de drepturile victimelor la asistență psihologică și ajutor juridic.
EnglishIt will be impossible for poor countries to deal with this matter without Union aid.
Statele sărace nu vor putea face faţă acestei probleme fără ajutorul Uniunii.
EnglishMembers insist that all financial aid must be timely, targeted and temporary.
Deputaţii insistă că ajutorul financiar trebuie să fie prompt, orientat şi temporar.

Sinonime (în engleză) pentru "aid":

aid
AIDS
financial aid