Traducere engleză-română pentru "ailing"

EN

"ailing" română traducere

RO
EN

ailing {adjectiv}

volume_up
ailing (dar şi: sore, unwell)
ailing (dar şi: morbid, puny, sickly)

Exemple de folosire pentru "ailing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishEven investment in ailing economic structures seems to be a possibility.
Chiar şi investiţiile în structuri economice aflate în dificultate pare să fie o posibilitate.
EnglishThe ailing economy and investment in sustainability have been placed high on the agenda, and rightly so.
Economia suferindă şi investiţiile în durabilitate au fost plasate printre priorităţile programului de lucru, şi pe bună dreptate.
EnglishIt does worry me when I see the reflex reaction of throwing money at the old industries and old technologies yet again, in an attempt to prop up ailing industries.
Mă îngrijorează când văd reacţia reflexă de a arunca încă o dată bani pe vechile industrii şi tehnologii, într-o încercare de a sprijini industriile suferinde.
EnglishIt is also important for us to change the statute of the European Central Bank to allow it to provide direct financial aid for ailing states, while circumventing the banks.
De asemenea, este important să schimbăm statutul Băncii Centrale Europene pentru a-i permite acesteia să furnizeze ajutor financiar direct statelor la nevoie, fără a mai implica băncile.

Sinonime (în engleză) pentru "ailing":

ailing