Traducere engleză-română pentru "airport"

EN

"airport" română traducere

volume_up
airport {substantiv}
EN

airport {substantiv}

volume_up
1. general
Next time you’re in an airport, take a closer look at the people sitting around you.
Data viitoare când vă aflați într-un aeroport, priviți mai atent persoanele din jurul dvs.
They have already spent a whole week at the airport.
Au petrecut deja o săptămână întreagă în aeroport.
It may be that the recent Bratislava nightmare will be repeated at another European airport.
S-ar putea ca recentul coşmar de la Bratislava să se repete în cadrul altui aeroport european.
2. Aviaţie
airport (dar şi: aeroport)
Next time you’re in an airport, take a closer look at the people sitting around you.
Data viitoare când vă aflați într-un aeroport, priviți mai atent persoanele din jurul dvs.
They have already spent a whole week at the airport.
Au petrecut deja o săptămână întreagă în aeroport.
It may be that the recent Bratislava nightmare will be repeated at another European airport.
S-ar putea ca recentul coşmar de la Bratislava să se repete în cadrul altui aeroport european.

Exemple de folosire pentru "airport" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTo conclude, I also welcome the objective of optimising airport management.
În încheiere, salut şi obiectivul constând în optimizarea gestionării aeroporturilor.
EnglishNext time you’re in an airport, take a closer look at the people sitting around you.
Data viitoare când vă aflați într-un aeroport, priviți mai atent persoanele din jurul dvs.
EnglishWe do not want the European Union to be a massive airport structure.
Nu dorim ca Uniunea Europeană să devină o imensă structură de aeroporturi.
EnglishThe detention of my colleague, Mr Iturgaiz, at Caracas airport cannot be overlooked.
Reţinerea colegului meu, dl Iturgaiz, în aeroportul din Caracas nu poate fi trecut cu vederea.
EnglishLet me share an example with you: Birmingham airport in my constituency.
Să vă dau un exemplu: aeroportul Birmingham din circumscripţia mea.
EnglishWe have Donegal, Sligo, Ireland West Airport Knock, Shannon and Kerry.
Avem Donegal, Sligo, Ireland West Airport Knock, Shannon şi Kerry.
EnglishIt may be that the recent Bratislava nightmare will be repeated at another European airport.
S-ar putea ca recentul coşmar de la Bratislava să se repete în cadrul altui aeroport european.
EnglishIt is not unusual for airlines to hoard airport slots.
Nu este neobişnuit pentru companiile aeriene să acumuleze sloturi pe aeroporturi.
EnglishI condemn the attack on Domodedovo Airport and offer my condolences to the families of the victims.
Condamn atacul de la aeroportul Domodedovo și transmit condoleanțe familiilor victimelor.
EnglishSome people question whether our airport security measures are too tight.
Unele persoane se întreabă dacă măsurile de securitate din aeroporturile noastre nu sunt prea stricte.
EnglishAirport security is the responsibility of Member States.
Securitatea în aeroporturi se află în responsabilitatea statelor membre.
EnglishAt Heathrow Airport in London, this equipment is being used without the element of freedom of choice.
În aeroportul Heathrow din Londra, acest echipament se utilizează fără elementul libertăţii de alegere.
EnglishWatch movies and TV when you're on a train, on the couch, or in an airport waiting for a flight.
Urmăriți filme și emisiuni TV în timp ce sunteți în tren, pe canapea sau într-un aeroport, așteptând o cursă.
EnglishWe need a pan-European approach to the issue of scanners - airport security needs to be uniform.
Avem nevoie de o abordare paneuropeană a problemei scanerelor - securitatea în aeroporturi trebuie să fie uniformă.
EnglishWe must make it quite clear that this would be a disaster for everyone who lives near an airport.
Trebuie să dăm de înțeles că acesta ar fi un dezastru pentru toată lumea care trăiește în apropierea unui aeroport.
EnglishShould we leave Linate congested to allow for the Frosinone airport advocated by Undersecretary Letta?
Să lăsăm Linate să fie congestionat pentru a ţine cont de aeroportul Frosinone, susţinut de subsecretarul Letta?
EnglishThe directive on aviation security charges and the directive on airport charges should be harmonised.
Directiva privind tarifele de securitate aviatică şi Directiva privind tarifele de aeroport ar trebui armonizate.
EnglishIn 2004, the Transrapid link between Munich airport and Munich Central Station appeared just as suddenly.
În 2004 a apărut la fel de brusc legătura Transrapid dintre aeroportul din München şi gara centrală din München.
EnglishThey have already spent a whole week at the airport.
Au petrecut deja o săptămână întreagă în aeroport.
EnglishThere is a large bridge over the Danube there and in Croatia, there is an airport, but no adequate road.
Există un pod mare peste Dunăre în acea zonă și, în Croația, există un aeroport, însă nu există niciun drum adecvat.

Sinonime (în engleză) pentru "airport":

airport