Traducere engleză-română pentru "Al"

EN

"Al" română traducere

volume_up
Al {substantiv} [abreviere]
RO
RO

"al paisprezecelea" engleză traducere

EN
EN
EN
EN
EN

Al {substantiv} [abreviere]

volume_up
RO

al paisprezecelea {numeral}

volume_up
al paisprezecelea

Exemple de folosire pentru "Al" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

English. - Mr President, I would like to present the case of Mr Muhannad Al Hassani.
autoare. - Dle președinte, aș dori să prezint cazul dlui Muhannad Al Hassani.
EnglishThe case of the Saudi citizen, Abd al-Rahim al-Nashiri, must set the standard.
Cazul cetățeanului saudit, Abd al-Rahim al-Nashiri, trebuie să stabilească un standard.
EnglishWe therefore wish Mr Al-Debaqbasi and his colleagues a fruitful stay with us.
Prin urmare, dorim dlui Al-Debaqbasi şi colegilor săi o şedere fructuoasă.
EnglishThe establishment of al-Qaeda in Yemen is a symptom of deeper problems.
Stabilirea organizaţiei Al-Qaeda în Yemen este simptomul unor probleme mai adânci.
EnglishAccording to the government in Manila, Abu Sayyaf is collaborating with al-Qaida.
Potrivit guvernului de la Manila, Abu Sayyaf ar colabora cu Al Qaeda.
EnglishPresident Wilson was awarded a Nobel Prize - which he deserved much more than Al Gore.
Preşedintele Wilson a primit Premiul Nobel - pe care l-a meritat mai mult decât Al Gore.
EnglishThe ayatollahs behind dictator Ahmadinejad and Al Qaida must be having a field day.
Ayatolahii din spatele dictatorului Ahmadinejad și Al-Qaida au avut probabil o zi de teren.
EnglishOne is the deputy head of al-Qa'ida in Yemen, and one has blown himself up.
Unul dintre aceştia este vicepreşedintele organizaţiei al-Qaida din Yemen şi altul şi-a dat foc.
EnglishThis is a humanitarian disaster brought about by the genocidal policy of Mr al-Bashir.
Acesta este un dezastru umanitar provocat de politica de genocid practicată de domnul Al Bashir.
EnglishToday, it is clear that Al Qa'ida's presence in Afghanistan is no longer the central problem.
În prezent, este clar că prezența Al-Qaeda în Afganistan nu mai este cea mai gravă problemă.
EnglishSyrian prisons still contain, however, people such as Dr Al Labwani, Dr Al Bunni and, now, Mr Al Hassani.
Închisorile siriene încă mai dețin, totuşi, persoane cum ar fi dr. Al Labwani, dr.
EnglishI cherish the hope that the IMF does not want to replace al-Qaeda.
Nutresc speranța că FMI nu vrea să ia locul organizației Al-Qaida.
EnglishIn parallel, we expect UN Security Resolution AL1846 to be extended over the coming days.
În paralel, aşteptăm ca Rezoluţia de securitate AL 1846 a ONU să fie prelungită în zilele următoare.
EnglishAtención al Cliente, Activación de producto y Soporte Técnico: www.microsoft.com/latam/contactenos
Atención al Cliente, Activación de producto y Soporte Técnico:www.microsoft.com/latam/contactenos
EnglishThe instigator is the Sudanese President Omar Hassan al-Bashir.
Instigatorul este preşedintele sudanez, Omar Hassan Al Bashir.
EnglishYusuf al-Qaradawi, leader of a house church in Iran, sentenced to death on 'apostasy' charges.
Yusuf al-Qaradawi, liderul unei parohii din Iran, condamnat la moarte ca urmare a unor acuzații de erezie.
EnglishMr President, I wish to stress the case of Abd al-Nashiri.
Dle președinte, aș dori să subliniez cazul lui Abd alNashiri.
EnglishIt rightly criticises Ali Abdullah Saleh and Bashar al-Assad, but not the King of Bahrain.
Aceasta îi critică pe bună dreptate pe Ali Abdullah Saleh și pe Bashar al Assad, însă nu pe regele Bahrainului.
EnglishMr President, what I would like to suggest is that we focus specifically on the al-Nashiri case.
autor. - Sugestia pe care aș vrea să o fac este aceea de a ne concentra asupra cazului concret al-Nashiri.
EnglishAtención al Cliente: www.microsoft.com/latam/contactenos
Atención al Cliente: www.microsoft.com/latam/contactenos

Sinonime (în engleză) pentru "Al":

Al
al-Qaeda