Traducere engleză-română pentru "al-Qaeda"

EN

"al-Qaeda" română traducere

EN

al-Qaeda {nume propriu}

volume_up
al-Qaeda
I cherish the hope that the IMF does not want to replace al-Qaeda.
Nutresc speranța că FMI nu vrea să ia locul organizației Al-Qaida.
Al-Qaeda has proudly claimed responsibility for this deed.
Al-Qaida a revendicat cu mândrie acest atentat.
In other words, would it not make sense to concentrate on al-Qaeda and terrorism and then get out of there?
Cu alte cuvinte, nu ar avea sens să ne concentrăm asupra Al-Qaida şi a terorismului şi apoi să ieşim de acolo?

Exemple de folosire pentru "al-Qaeda" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe establishment of al-Qaeda in Yemen is a symptom of deeper problems.
Stabilirea organizaţiei Al-Qaeda în Yemen este simptomul unor probleme mai adânci.
EnglishI cherish the hope that the IMF does not want to replace al-Qaeda.
Nutresc speranța că FMI nu vrea să ia locul organizației Al-Qaida.
EnglishAl-Qaeda has proudly claimed responsibility for this deed.
EnglishWe need only recall the al-Qaeda attack on the American warship, the USS Cole, on 12 October 2000.
Trebuie doar să ne aducem aminte de atacul Al-Qaeda asupra navei de război americane USS Cole de la 12 octombrie 2000.
EnglishIn other words, would it not make sense to concentrate on al-Qaeda and terrorism and then get out of there?
Cu alte cuvinte, nu ar avea sens să ne concentrăm asupra Al-Qaida şi a terorismului şi apoi să ieşim de acolo?
EnglishOur own security is also at stake, given the continuing threat posed by al-Qaeda, as has already been said.
Miza este şi propria noastră securitate dată fiind continua ameninţare pe care o reprezintă Al-Qaida, după cum s-a spus deja.
EnglishThe Taliban, the al-Qaeda network and Osama bin Laden represent the greatest, most urgent risk for the European Union.
Talibanii, reţeaua al-Qaeda şi Osama bin Laden reprezintă cel mai mare şi mai urgent risc pentru Uniunea Europeană.
EnglishHow long before they and their allies, including Britain, are deploying ground troops there against al-Qaeda?
Cât va dura până când SUA şi aliaţii lor, inclusiv Regatul Unit, vor desfăşura trupe terestre în această ţară împotriva Al-Qaedei?
Englishal-Qaeda terrorists.
Parlamentul lituanian a inițiat o a treia investigație.
Englishal-Qaeda terrorists.
Parlamentul lituanian a demarat o a treia anchetă.
Englishal-Qaeda terrorists.
Parlamentul lituanian a inițiat o a treia investigație, după ce președintele a solicitat realizarea unei anchete.
EnglishIt would also allow North African al-Qaeda operatives in these countries to more easily enter Europe and carry out terrorist attacks.
De asemenea, ar permite celulelor Al-Qaeda nord-africane din aceste ţări să pătrundă mai uşor în Europa şi să organizeze atacuri teroriste.
EnglishOsama bin Laden and al-Qaeda are terrorists who have already committed terrorist acts worldwide and intend to commit more in the future.
Osama bin Laden şi al-Qaeda sunt terorişti care au comis deja acte de terorism în întreaga lume şi intenţionează să mai comită în viitor.
EnglishI believe, in fact, that it must be recognised that we have dismantled al-Qaeda - that is a genuine finding - and that we must pull out.
De fapt, cred că trebuie să recunoaştem faptul că am desfiinţat Al-Qaida, aceasta este o concluzie adevărată, şi că trebuie să ne retragem.
EnglishMr President, in the original list, what is the justification for placing the Taliban in the same category as Osama bin Laden and al-Qaeda?
Dle preşedinte, în cadrul listei originale, care este justificarea includerii talibanilor în aceeaşi categorie cu Osama bin Laden şi al-Qaeda?
English. - Madam President, the goal in Afghanistan was to fight the Taliban, who offered a safe haven to al-Qaeda.
în numele Grupului PPE. - Doamnă preşedintă, scopul în Afganistan a fost de a lupta împotriva talibanilor care au oferit un paradis sigur pentru Al-Qaida.
EnglishReturning to al-Qaeda for a moment, there is considerable doubt about its existence as an organisational entity, as distinct from an ideological one.
Revenind la al-Qaeda pentru un moment, există îndoieli serioase cu privire la existenţa acesteia ca entitate organizaţională, separată de cea ideologică.
EnglishOf course, another five French citizens are still being held hostage somewhere in the desert of northern Mali by al-Qaeda in the Islamic Maghreb.
Bineînțeles alți cinci cetățeni francezi sunt încă ținuți ostatici undeva în deșertul aflat în nordul statului Mali, de către al-Qaeda, în Maghrebul islamic.
EnglishThis is where there is, in my opinion, the greatest danger: the risk of a split between north and south, an active al-Qaeda cell and the danger of a failed state.
Aici există, în opinia mea, cel mai mare pericol: riscul unei rupturi între nord și sud, o celulă al-Qaeda activă și pericolul unui stat eșuat.
EnglishYemen is struggling with a civil war, al-Qaeda strongholds, a weak state, poor intelligence services, inefficient security and armed military forces.
Yemen se confruntă cu un război civil, cu bastioane Al-Qaeda, cu servicii de informaţii deficitare, cu o securitate ineficientă şi cu forţe militare armate.

Sinonime (în engleză) pentru "al-Qaeda":

al-Qaeda