Traducere engleză-română pentru "alarmist"

EN

"alarmist" română traducere

volume_up
alarmist {substantiv}
RO

"alarmist" engleză traducere

EN

alarmist {substantiv}

volume_up
alarmist (dar şi: scaremonger)
We could not, however, support this particular text, as the tone of the recitals in particular is unbalanced and overly alarmist.
Totuşi, nu am putea susţine acest text, deoarece mai ales tonul din considerente este dezechilibrat şi extrem de alarmist.
RO

alarmist {masculin}

volume_up
alarmist (dar şi: panicard)
Totuşi, nu am putea susţine acest text, deoarece mai ales tonul din considerente este dezechilibrat şi extrem de alarmist.
We could not, however, support this particular text, as the tone of the recitals in particular is unbalanced and overly alarmist.
alarmist (dar şi: panicard)

Exemple de folosire pentru "alarmist" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe could not, however, support this particular text, as the tone of the recitals in particular is unbalanced and overly alarmist.
Totuşi, nu am putea susţine acest text, deoarece mai ales tonul din considerente este dezechilibrat şi extrem de alarmist.
EnglishIt is therefore natural that people should ask questions about whether we were being alarmist then or are not taking it seriously enough now.
Este, așadar, firesc ca oamenii să se întrebe dacă am fost excesiv de alarmiști atunci sau dacă suntem mult prea relaxați acum.
EnglishThe scientific reports concerning the current biomass of bluefin tuna are alarmist: uncontrolled industrial-scale fishing has severely eroded stocks.
Rapoartele ştiinţifice privind biomasa curentă de ton roşu sunt alarmiste: pescuitul pe scară industrială, necontrolat, a redus puternic rezervele.
EnglishHowever, I would like to say - in connection with the alarmist scenarios - that the atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki still constitute the greatest ever nuclear catastrophe.
Cu toate acestea, aș dori să spun - în legătură cu scenariile alarmiste - că bombele atomice de la Hiroshima și Nagasaki încă reprezintă cea mai mare catastrofă nucleară.
EnglishThe alarmist statements of the IPCC should be regarded as highly irresponsible, because political and economic decisions which are based on them will affect many future generations.
Declaraţiile alarmiste ale IPCC ar trebui privite ca foarte iresponsabile, din cauză că deciziile politice şi economice care se bazează pe acestea vor afecta toate generaţiile viitoare.