Traducere engleză-română pentru "Albania"

EN

"Albania" română traducere

RO
RO
RO

"Albania" engleză traducere

EN

Albania {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Albania (dar şi: Republic of Albania)
This is the shared responsibility of the political leaders in Albania.
Aceasta este responsabilitatea comună a liderilor politici din Albania.
As was said yesterday, Bosnia and Herzegovina, and Albania will not be forgotten.
După cum s-a menţionat ieri, Bosnia şi Herţegovina şi Albania nu vor fi uitate.
This must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.
Aceasta trebuie rezolvată de poporul albanez, de forţele politice din Albania.
RO

Albania {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Albania
Aceasta este responsabilitatea comună a liderilor politici din Albania.
This is the shared responsibility of the political leaders in Albania.
După cum s-a menţionat ieri, Bosnia şi Herţegovina şi Albania nu vor fi uitate.
As was said yesterday, Bosnia and Herzegovina, and Albania will not be forgotten.
Aceasta trebuie rezolvată de poporul albanez, de forţele politice din Albania.
This must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.

Exemple de folosire pentru "Albania" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs was said yesterday, Bosnia and Herzegovina, and Albania will not be forgotten.
După cum s-a menţionat ieri, Bosnia şi Herţegovina şi Albania nu vor fi uitate.
EnglishMr President, I visited Albania as a journalist on several occasions in the 1990s.
Dle preşedinte, ca jurnalist, am vizitat Albania de mai multe ori în anii '90.
EnglishAlbania has made considerable progress on its path towards European integration.
Albania a înregistrat un progres considerabil în calea sa spre integrarea europeană.
EnglishThis must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.
Aceasta trebuie rezolvată de poporul albanez, de forţele politice din Albania.
EnglishThe institutional crisis in Albania is really also a crisis in the political culture.
Criza instituţională din Albania este, de asemenea, o criză a culturii politice.
EnglishThe people of Albania and Bosnia and Herzegovina are expecting that from us.
Locuitorii din Albaniei şi Bosniei-Herţegovina aşteaptă acest lucru de la noi.
EnglishAlbania also now has to make arrangements for the reception of asylum seekers.
Albania trebuie să facă demersuri şi pentru primirea solicitanţilor de azil.
EnglishAlbania, since the 2009 elections, has been going through a prolonged political crisis.
De la alegerile din anul 2009, Albania trece printr-o criză politică prelungită.
EnglishIt is quite clear that Albania needs an extensive and radical moral shake-up.
Este destul de clar că Albania are nevoie de o reformă morală extensivă şi radicală.
EnglishAlbania and Bosnia have to catch up with Macedonia, Montenegro and Serbia.
Albania şi Bosnia trebuie să ajungă din urmă Macedonia, Muntenegru şi Serbia.
EnglishAlbania urgently needs to implement the 12 key priorities of the opinion.
Albania trebuie să implementeze urgent cele 12 priorităţi-cheie ale avizului.
EnglishIf they are not allowed to annex to Albania, they want true independence.
Dacă nu li se permite să se unească cu Albania, doresc o independenţă reală.
EnglishI know that the people of Albania and Bosnia and Herzegovina are disappointed.
Ştiu că locuitorii Albaniei şi Bosniei şi Herţegovina sunt dezamăgiţi.
EnglishI am not so convinced about the latest work regarding Bosnia and Herzegovina and Albania.
Nu sunt atât de convins de ultima acţiune privind Bosnia şi Herţegovina şi Albania.
EnglishI fully share Parliament's view regarding the political situation in Albania.
Împărtăşesc pe deplin viziunea Parlamentului cu privire la situaţia politică din Albania.
EnglishAs you know, at the beginning of October, we presented an opinion on Albania.
După cum știți, la începutul lunii octombrie, ne-am exprimat opinia cu privire la Albania.
EnglishMr President, the political crisis in Albania has lasted for far too long now.
Dle preşedinte, criza politică din Albania durează de prea mult timp.
EnglishTwo opposing groups have come together to help Albania to make progress.
Două grupuri adverse s-au întâlnit pentru a ajuta Albania să facă progrese.
EnglishOther potential candidates include Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia.
Alţi potenţiali candidaţi sunt Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru şi Serbia.
EnglishWe are going to follow the same method for Albania and Bosnia and Herzegovina.
Vom utiliza aceeaşi metodă pentru Albania şi Bosnia şi Herţegovina.

Sinonime (în engleză) pentru "Albania":

Albania
Republic of Albania
English