Traducere engleză-română pentru "Albanian"

EN

"Albanian" română traducere

volume_up
Albanian {substantiv}
RO
RO
EN

Albanian {substantiv}

volume_up
This must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.
Aceasta trebuie rezolvată de poporul albanez, de forţele politice din Albania.
In contrast, the Albanian Government has reported considerably lower figures.
În contrast, Guvernul albanez a raportat cifre mult mai mici.
Will it make appropriate representations to the Albanian Government to tackle this problem?
Are intenția de a interveni pe lângă guvernul albanez pentru a soluționa această problemă?

Exemple de folosire pentru "Albanian" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNATO leaders must now question whether Albanian membership was granted too soon.
Liderii NATO trebuie să se întrebe acum dacă Albania nu a devenit membră prematur.
EnglishThis must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.
Aceasta trebuie rezolvată de poporul albanez, de forţele politice din Albania.
EnglishLast month's violence was a reminder of the inherent instability of Albanian politics.
Violenţele de luna trecută ne-au reamintit de instabilitatea inerentă a politicii albaneze.
EnglishWill it make appropriate representations to the Albanian Government to tackle this problem?
Are intenția de a interveni pe lângă guvernul albanez pentru a soluționa această problemă?
EnglishIn contrast, the Albanian Government has reported considerably lower figures.
În contrast, Guvernul albanez a raportat cifre mult mai mici.
EnglishThe highly polarised political climate does not help the Albanian people to get closer to Europe.
Climatul politic extrem de polarizat nu ajută poporul albanez să se apropie de Europa.
EnglishWe are going to liberalise the visa regime for Albanian citizens who wish to travel to Europe.
Vom liberaliza regimul vizelor pentru cetăţenii albanezi care doresc să călătorească în Europa.
EnglishIt will not be for us to provide the solution to Albanian society and to the Albanian problem.
Nu nouă ne revine responsabilitatea de a oferi soluţia societăţii albaneze şi problemei albaneze.
EnglishObviously, Commissioner, growth has not instilled a feeling of prosperity in the Albanian people.
Evident, dle comisar, creşterea nu a insuflat un sentiment de prosperitate în poporul albanez.
EnglishTo conclude, there is another, equally important Albanian issue which I would like to raise.
Pentru a încheia, există altă problemă albaneză, la fel de importantă, pe care aş dori să o amintesc.
EnglishThis matter is entirely up to the Albanian people themselves.
Această decizie le aparţine exclusiv cetăţenilor albanezi.
EnglishBoycotts, hunger strikes, demonstrations, they are normal methods of doing business in Albanian politics.
Boicoturile, grevele foamei, demonstraţiile sunt metode normale de acţiune în politica albaneză.
EnglishA national minority council for the Albanian population of Serbia will be set up in the near future.
În viitorul apropiat urmează a se crea un consiliu minoritar naţional pentru populaţia albaneză a Serbiei.
EnglishAll Albanian politicians should keep this in mind.
Toţi politicienii albanezi ar trebui să ţină minte acest lucru.
EnglishThis morning, I exchanged emails with a couple of Albanian academics about this evening's debate.
În această dimineaţă, am avut un schimb de e-mailuri cu doi profesori albanezi despre dezbaterea din seara aceasta.
EnglishConflict broke out recently in schools in Struga between Albanian- and Macedonian-speaking parents.
Au izbucnit recent conflicte în şcolile din Struga între părinţii care vorbesc albaneză şi cei care vorbesc macedoneană.
EnglishThis is why I am calling on the leaders of the Albanian opposition to return to the discussion process in parliament.
De aceea, fac apel la liderii opoziţiei albaneze să se întoarcă la procedura discuţiilor în parlament.
EnglishThe creation of rule of law, by stamping out corruption, should be one of the Albanian government's priorities.
Crearea statului de drept prin eliminarea corupţiei trebuie să fie una dintre priorităţile guvernului albanez.
EnglishDo you know whether the Albanian secret service and the Albanian justice system are prepared to cooperate?
Aveţi informaţii potrivit cărora serviciile secrete albaneze şi sistemul juridic albanez sunt pregătite să coopereze?
EnglishThe treatment of the Albanian population by the Serbian authorities became intolerable, and an uprising followed.
Tratamentul acordat populaţiei albaneze de către autorităţile sârbe a devenit intolerabil şi a urmat o răscoală.
Mai multe cuvinte