Traducere engleză-română pentru "albeit"

EN

"albeit" română traducere

RO
EN

albeit {conjuncţie}

volume_up
albeit (dar şi: although, though)
So Europe is reacting, albeit slowly, but better late than never.
Deci Europa reacţionează, deşi o face încet, dar mai bine mai târziu decât niciodată.
It is great to have you back here, albeit in a different guise.
Ne bucurăm să vă avem din nou printre noi, deşi într-o cu totul altă postură.
But the debate is very important, albeit inadequate.
Deşi inadecvată, dezbaterea este foarte importantă.

Exemple de folosire pentru "albeit" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAre we prepared to brace ourselves for this grim, albeit realistic, prospect?
Suntem pregătiţi să facem faţă acestei perspective sumbre, dar realistice?
EnglishMadam President, the Philippines are a country with a rich, albeit unfortunate, history.
Doamnă preşedintă, statul Filipine este o ţară cu o istorie bogată, deşi nefericită.
EnglishThis step, albeit a small one, is going in the right direction, and I support it.
Acest pas, deși unul mic, merge în direcția cea bună, și îl sprijin.
EnglishWe have developed a good scoreboard, albeit through long discussions.
Am creat un bun tablou de bord, chiar dacă în urma unor discuții îndelungate.
EnglishI welcome it because it takes an - albeit small - step towards completing that single market.
O salut deoarece face un pas - chiar dacă mic - spre finalizarea pieței unice.
EnglishIt is appropriate that the EU should make use of the current, albeit meagre, opportunities.
Este potrivit ca UE să utilizez oportunităţile actuale, chiar dacă sunt insuficiente.
EnglishThe whole system should be put into practice, albeit step by step, as soon as possible.
Întregul sistem ar trebui să fie pus în practică, deși pas cu pas, cât mai curând posibil.
EnglishSo Europe is reacting, albeit slowly, but better late than never.
Deci Europa reacţionează, deşi o face încet, dar mai bine mai târziu decât niciodată.
EnglishIt is great to have you back here, albeit in a different guise.
Ne bucurăm să vă avem din nou printre noi, deşi într-o cu totul altă postură.
EnglishThis change has enabled us to reach a solution, albeit a minimal one.
Această schimbare ne-a permis să ajungem la o soluţie, chiar dacă aceasta este una minimă.
EnglishWe are seeing something of an improvement, albeit a slow one, in the situation throughout the world.
Asistăm la o oarecare îmbunătățire, deși una lentă, în situația din întreaga lume.
EnglishI view the report as representing a certain, albeit limited, amount of progress.
Consider că acest raport reprezintă un progres relativ.
EnglishYanukovych won the election to become President democratically, albeit by a small margin.
Ianukovici a câștigat alegerile și a devenit președinte în mod democratic, chiar dacă la o diferență mică.
EnglishChange is on its way, however, albeit very slowly.
Cu toate acestea, schimbarea este în curs, chiar dacă foarte încet.
EnglishJomo Kenyatta, the father of Kenyan independence, described this in a vivid, albeit simplified, manner.
Jomo Kenyatta, părintele independenţei keniene, a descris acest lucru într-un mod intens, deşi simplu.
EnglishWhat Mr Schulz said was right, albeit dramatic.
Afirmațiile dlui Schulz au fost corecte, chiar dacă dramatice.
EnglishParliament is actually adopting a position in favour of intervention, albeit with the use of fine rhetoric.
Parlamentul adoptă, de fapt, o poziție în favoarea intervenției, deși cu utilizarea unei retorici subtile.
EnglishBut the debate is very important, albeit inadequate.
Deşi inadecvată, dezbaterea este foarte importantă.
EnglishOur country has fulfilled, albeit late, all the technical requirements relating to external border controls.
Țara noastră a îndeplinit, chiar dacă târziu, toate condițiile tehnice legate de controalele la frontierele externe.
EnglishThere are responsibilities, albeit unequal, on both sides of this conflict, which has lasted over 30 years.
Exisă responsabilități, chiar dacă inegale, de ambele părți ale acestui conflict, care durează de mai bine de 30 de ani.
Mai multe cuvinte