Traducere engleză-română pentru "album"

EN

"album" română traducere

volume_up
album {substantiv}
RO
RO

"album" engleză traducere

EN

album {substantiv}

volume_up
Right-click the album, and then click Find album info.
Faceți clic cu butonul din dreapta pe album, apoi faceți clic pe Căutare info album.
For example, drag "Unknown Album" on top of the album "Giant Steps."
De exemplu, glisați „Album necunoscut” peste albumul „Giant Steps”.
Album Artist (the name of the primary artist associated with the album)
Artist album (numele artistului principal asociat cu albumul)
RO

album {neutru}

volume_up
album
volume_up
album {substantiv}
Faceți clic cu butonul din dreapta pe album, apoi faceți clic pe Căutare info album.
Right-click the album, and then click Find album info.
De exemplu, glisați „Album necunoscut” peste albumul „Giant Steps”.
For example, drag "Unknown Album" on top of the album "Giant Steps."
Artist album (numele artistului principal asociat cu albumul)
Album Artist (the name of the primary artist associated with the album)
album
album

Exemple de folosire pentru "album" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Player will display all the songs in the library from the same album.
Playerul va afișa toate melodiile din bibliotecă care se află în același album.
EnglishAll of the items in "Unknown Album" become part of "Definitive Collection."
All of the items in "Unknown Album" become part of "Definitive Collection."
EnglishClick the Library tab, and then browse to the album that is missing art.
Faceți clic pe fila Bibliotecă, apoi răsfoiți după albumul a cărui grafică lipsește.
EnglishA copy of the picture is embedded into each of the songs from that album.
În fiecare melodie din album se încorporează o copie a imaginii selectate.
EnglishClick either a title or a name, and then click Play Album or Play Song.
Faceți clic sau pe un titlu sau pe un nume, apoi pe Redare album sau Redare melodie.
EnglishChoose a puzzle, or create your own with your webcam or photo album.
Jucați jocurile și găsiți comorile ascunse în lumea magică a lui Pixie Hollow.
EnglishThe Player connects to the Internet and displays the Find Album Information dialog box.
Playerul se conectează la Internet și afișează caseta de dialog Găsire informații album.
EnglishPick a song or album, and then follow the on-screen instructions to buy it.
Alegeți un cântec sau un album, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l cumpăra.
EnglishClick the Library tab, and then browse to the album that you want to fix.
Faceți clic pe fila Bibliotecă, apoi răsfoiți după albumul pe care doriți să-l corectați.
EnglishSelect the album that’s a match, make any necessary track changes, and then click Finish.
Selectați albumul potrivit, faceți modificările necesare, apoi faceți clic pe Încheiere.
EnglishIn the New Message window, click the Format tab, and then click Album privacy.
În fereastra Mesaj nou, faceți clic pe fila Format, apoi faceți clic pe Confidențialitate album.
EnglishSee the procedure about how to add album art manually in this topic.
Consultați procedura din acest subiect despre adăugarea manuală a graficii unui album.
EnglishWhen I send a photo email, who can see my photo album on Microsoft SkyDrive?
Când trimit un e-mail cu fotografii, cine poate să vadă albumul meu foto pe Microsoft SkyDrive?
EnglishAlbum art can appear in a variety of places inside and outside the Player, including:
Grafica unui album poate apărea în diverse locuri din interiorul sau din exteriorul Playerului:
EnglishAll of the items in "Unknown Album" become part of "Giant Steps."
Toate elementele din „Album necunoscut” devin componente ale albumului „Giant Steps”.
EnglishOrganize your music and fix album art in Windows Media Player.
Organizați-vă muzica și aranjați coperțile de albume în Windows Media Player.
EnglishSelect the pictures that you want to add to your album, and then click Open.
Selectați imaginile pe care doriți să le adăugați la albumul dvs., apoi faceți clic pe Deschidere.
EnglishClick Play instead of Add to Queue for another song or album in Music.
Faceți clic pe Redare în loc de Adăugare la coadă pentru o altă melodie sau album în Muzică.
EnglishChoose the artist, album, or song you want, and then click play.
Alegeți artistul, albumul sau cântecul dorit, apoi faceți clic pe redare.
EnglishFind the song, album, or playlist that you want to play, and then click Play.
Găsiți melodia, albumul sau lista de redare pe care doriți să le redați, apoi faceți clic pe Redare.

Sinonime (în engleză) pentru "album":

album