Traducere engleză-română pentru "alcohol"

EN

"alcohol" română traducere

volume_up
alcohol {substantiv}
volume_up
alcoholic {substantiv}
volume_up
alcoholism {substantiv}
EN

alcohol {substantiv}

volume_up
References or depicts the use of illegal drugs, alcohol, cigarettes, or chewing tobacco.
Face referire la sau ilustrează folosirea de droguri ilegale, alcool, țigări sau mestecat de tutun.
Oppression of women is good, drinking alcohol is bad.
Asuprirea femeilor este bună, consumul de alcool este rău.
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Nu consum alcool. Acestă băutură conține alcool?
References or depicts the use of illegal drugs, alcohol, cigarettes, or chewing tobacco.
Face referire la sau ilustrează folosirea de droguri ilegale, alcool, țigări sau mestecat de tutun.
Oppression of women is good, drinking alcohol is bad.
Asuprirea femeilor este bună, consumul de alcool este rău.
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Nu consum alcool. Acestă băutură conține alcool?

Exemple de folosire pentru "alcohol" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe use of poisons such as alcohol and tobacco must be an individual decision.
Utilizarea otrăvurilor precum alcoolul şi tutunul trebuie să fie o decizie individuală.
EnglishThe alcohol strategy was adopted in 2006 and a lot has happened since then.
Strategia privind alcoolul a fost adoptată în 2006 şi s-au întâmplat multe de atunci.
EnglishFinally, Mrs Lulling's promotion of alcohol comes up once again.
În cele din urmă, promovarea alcoolului de către doamna Lulling revine în atenţie.
EnglishAt that time, I was told that the alcohol strategy would be assessed before the summer.
La momentul respectiv, mi s-a spus că strategia privind alcoolul va fi evaluată până în vară.
EnglishBuckfast wine should, apparently, be banned because it contains both alcohol and caffeine.
Vinul Buckfast ar trebui, se pare, să fie interzis, deoarece conţine şi alcool şi cofeină.
EnglishReferences or depicts the use of illegal drugs, alcohol, cigarettes, or chewing tobacco.
Face referire la sau ilustrează folosirea de droguri ilegale, alcool, țigări sau mestecat de tutun.
EnglishThere are also European trends, though, for example in the case of alcohol abuse among young people.
Dar există şi tendinţe europene, de exemplu în cazul alcoolismului în rândul tinerilor.
EnglishThe German Alcohol Monopoly as a concept is to be phased out.
Monopolul german al alcoolului drept concept va fi eliminat.
EnglishThe main causes are speed, overtiredness and alcohol.
Cauzele principale sunt viteza, oboseala excesivă şi alcoolul.
EnglishA lot has happened since the Swedish Presidency proposed an alcohol strategy for the EU in 2001.
S-au întâmplat multe de când Preşedinţia suedeză a propus o strategie privind alcoolul la nivelul UE, în 2001.
EnglishOppression of women is good, drinking alcohol is bad.
Asuprirea femeilor este bună, consumul de alcool este rău.
EnglishTo determine whether tobacco and alcohol are for personal use, each country can set guide levels.
Fiecare ţară poate stabili nivelul indicativ pentru cantitatea de tutun şi alcool considerată pentru uz personal.
EnglishCan I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
Pot să stau în soare/înot/fac sport/consum alcool?
EnglishIn some countries, there is an appallingly high suicide rate, and again alcohol is to blame for this.
În unele ţări, rata sinuciderilor este deosebit de ridicată şi, din nou, alcoolul este de vină pentru acest lucru.
EnglishEvery year, alcohol abuse claims 195 000 lives and costs the European economy EUR 125 billion.
În fiecare an, alcoolismul curmă 195 000 de vieţi şi produce, la nivelul economiei europene, costuri de 125 de miliarde de euro.
EnglishIf you are carrying more tobacco or alcohol than the amounts automatically allowed for personal use, you may be asked:
Dacă transportaţi tutun sau alcool în cantităţi mai mari decât cele permise, este posibil să vi se ceară:
EnglishIf you drink pure alcohol, we know what happens.
Ştim cu toţii ce se întâmplă dacă bem alcool pur.
EnglishI don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Nu consum alcool. Acestă băutură conține alcool?
EnglishThe final extension of the German alcohol monopoly which was adopted today represents an important step forward.
Extinderea finală a monopolului german al alcoolului, care a fost adoptată astăzi reprezintă un important pas înainte.
EnglishThis has not been the case: I am referring to drug abuse, alcohol abuse, tobacco abuse, food and Internet addictions.
Nu a fost astfel cazul: mă refer acum la abuzul de droguri, alcool, tutun, dependenţele alimentare şi de internet.