EN

ale {substantiv}

volume_up
ale (dar şi: beer)
RO

foarfece (ale racului) {neutru}

volume_up
foarfece (ale racului)
volume_up
claws {substantiv}

Exemple de folosire pentru "ale" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, I have just had some sad news.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dnă președintă, tocmai am primit o veste tristă.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - I will continue a bit on what the previous speaker said.
în numele Grupului Verts/ALE. - Voi continua cele afirmate de antevorbitorul meu.
EnglishWe in the Verts/ALE group would like to see better results in this area.
Noi, membrii Grupului Verts/ALE, am dori să observăm rezultate mai bune în acest domeniu.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, I would like to address a few points.
în numele Grupului Verts/ALE. - Doamnă președintă, aș dori să mă refer la câteva aspecte.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, this motion is badly needed.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dnă președintă, această propunere de rezoluție este extrem de necesară.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I thank the Commissioner for his speech.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dle Preşedinte, doresc să-i mulţumesc dlui comisar pentru discursul său.
English. - The report was adopted without the support of the Verts/ALE Group, which voted against.
în scris. - Raportul a fost adoptat fără sprijinul Grupului Verts/ALE, care a votat împotrivă.
EnglishThe Verts/ALE Group will therefore vote against this report.
Prin urmare, Grupul Verts/ALE va vota împotriva acestui raport.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I am glad to see the Prime Minister here.
în numele Grupului Verts/ALE - Domnule Preşedinte, sunt încântată de a-l vedea pe domnul prim-ministru aici.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, I would like to thank Sarah Ludford for her report.
în numele Grupului Verts/ALE - Dnă preşedintă, aş dori să îi mulţumesc dnei Sarah Ludford pentru raportul său.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I should like to thank Ms Angelilli for this report.
din partea grupului Verts/ALE. - Domnule preşedinte, aş dori să-i mulţumesc doamnei Angelilli pentru acest raport.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, we are discussing the Latvian case precisely because it is unique.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dle preşedinte, discutăm cazul Letoniei tocmai din cauză că este unic.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, this is a sad day for the credibility of the European Union.
în numele Grupului Verts/ALE. - Doamnă preşedintă, aceasta este o zi tristă pentru credibilitatea Uniunii Europene.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I come from Latvia, a country hit heavily by the financial crisis.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dle preşedinte, provin din Letonia, o ţară afectată puternic de criza financiară.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, resettlement is an important instrument in dealing with refugees.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dle președinte, reinstalarea este un instrument important în relațiile cu refugiații.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, one of the objectives of the EPAs is to promote regional integration.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dle președinte, unul dintre obiectivele APE este de a promova integrarea regională.
EnglishThe Verts/ALE Group also requests a procedure to vote out the Commission - a vote of no confidence in the Commission.
Grupul Verts/ALE solicită, de asemenea, o procedură de vot privind înlocuirea Comisiei - un vot de neîncredere în Comisie.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, we see in Haiti one of the hugest humanitarian aid operations ever.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dle președinte, asistăm în Haiti la una dintre cele mai mari operațiuni de ajutor umanitar.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I also want to thank our colleague, Carlos Coelho, for his report.
în numele Grupului Verts/ALE. - Domnule preşedinte, şi eu aş dori să mulţumesc colegului nostru Carlos Coelho pentru raportul său.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, firstly, I would like to thank Mr Coelho for his excellent work.
în numele Grupului Verts/ALE. - Domnule preşedinte, mai întâi aş dori să-i mulţumesc domnului Coelho pentru activitatea sa excelentă.