EN

Alexander {nume propriu}

volume_up
Alexander
You cannot give the country a greater sense of identity by erecting a statue of Alexander the Great in every square or by calling the airport after Alexander the Great.
Nu se poate da țării un sentiment mai mare de identitate prin ridicarea unei statui a lui Alexandru cel Mare în fiecare piață sau numind aeroportul Alexandru cel Mare.
RO

Alexander Fleming {nume propriu}

volume_up
1. Biologie
Alexander Fleming

Exemple de folosire pentru "Alexander" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMr President, Alexander Lukashenko has never missed an opportunity to prove himself a dictator.
Dle președinte, Alexander Lukașenko nu a ratat nicio ocazie de a arăta că este un dictator.
EnglishAlexander Milinkievich's opposition movement 'For Freedom' has finally been registered.
Mişcarea de opoziţie ,,Pentru Libertate" a lui Alexander Milinkievich a fost înregistrată în cele din urmă.
EnglishThe Russian agent Alexander Litvinenko, who was poisoned in London, had criticised Russian actions in Chechnya.
Agentul rus Alexander Litvinenko, care a fost otrăvit la Londra, criticase acțiunile Rusiei în Cecenia.
EnglishMinister, Alexander Dubček, whom we honoured in this House, tried very hard to liberalise the system.
Ministrul Alexander Dubček, căruia i-am adus un omagiu în această adunare, a încercat din greu să liberalizeze sistemul.
EnglishAlexander Milinkevich, leader of the opposition in Belarus, is announced as this year's winner of the Sakharov Prize.
Aleksandr Milinkevici, liderul opoziţiei din Belarus, este declarat câştigătorul premiului Saharov din acest an.
EnglishSuch a murder was carried out on my constituent Alexander Litvinenko in London in 2006 in an act of state-sponsored terrorism.
Unei astfel de crime a căzut victimă Alexander Litvinenko în Londra, în 2006, într-un act de terorism sponsorizat de stat.
EnglishMadam President, tomorrow, 23 November, is the fourth anniversary of the death in London of my constituent, Alexander Litvinenko.
Dnă președintă, mâine, la 23 noiembrie, se împlinesc patru ani de când alegătorul meu, Alexander Litvinenko, a decedat la Londra.
EnglishReport: Alexander Stubb
EnglishAlexander Graham Bell
EnglishAlexander Graham Bell
EnglishOn 3 January 2009, we had a lunch in Prague with the Director of Gazexport Alexander Medvedev, and I personally took part in both meetings.
La 3 ianuarie 2009, am luat prânzul la Praga împreună cu directorul Gazexport, Alexander Medvedev, şi am participat personal la ambele întâlniri.
EnglishThis is sufficient cause not to invite Alexander Lukashenko to the EU summit, in response to the appeals of the Belarusian opposition.
Acestea sunt cauze suficiente pentru a nu-l invita pe Alexander Lukashenko la reuniunea la nivel înalt a UE, ca răspuns la apelurile opoziţiei bieloruse.
EnglishIt certainly did nothing to loosen the grip on power enjoyed by Europe's last self-isolating dictator, President Alexander Lukashenko.
Cu siguranţă că nu a făcut nimic pentru a slăbi puterea de care s-a bucurat ultimul dictator auto-izolaţionist al Europei, preşedintele Alexander Lukashenko.
EnglishThe Communist system, to borrow the words of Alexander Solzhenitsyn, was based on lies and terror, and was a crippled system that was unacceptable to human nature.
Sistemul comunist, pentru a împrumuta cuvintele lui Aleksandr Soljenițîn, s-a bazat pe minciuni și teroare și a fost un sistem defect, inacceptabil pentru natura umană.
EnglishYou cannot give the country a greater sense of identity by erecting a statue of Alexander the Great in every square or by calling the airport after Alexander the Great.
Nu se poate da țării un sentiment mai mare de identitate prin ridicarea unei statui a lui Alexandru cel Mare în fiecare piață sau numind aeroportul Alexandru cel Mare.
EnglishThe heavy-handed rule of Alexander Lukashenko gags the opposition, convicting its leaders and sending them to prison and to what are called 'penal colonies'.
Regula aplicată cu strictețe de Alexander Lukașenko reduce la tăcere opoziția, condamnându-i conducătorii și trimițându-i la închisoare și în ceea ce se numește "colonii penale”.
EnglishI would also like to pay tribute to the work of Alexander Alvaro and the other shadow rapporteurs, including Mr Lambrinidis from the Socialist Group.
De asemenea, aş dori să recunosc meritele lui Alexander Alvaro şi ale celorlalţi raportori alternativi, inclusiv ale domnului Lambridinis din partea Grupului Socialist, pentru munca depusă.

Sinonime (în engleză) pentru "Alexander":

Alexander
Alexander Fleming
Alexander Bell
Alexander the Great
English
Alexander Graham Bell
Mai multe cuvinte
English
  • Alexander

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul român-italian.