EN

Algeria {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Tomorrow, we will see this in Algeria, and the day after in Egypt and Jordan.
În scurt timp, aceasta va ajunge și în Algeria și apoi în Egipt și Iordania.
Men have already immolated themselves in Algeria, Egypt and Mauritania.
În Algeria, Egipt și Mauritania deja au existat persoane care s-au sacrificat.
The EU and Algeria sign an Association Agreement in Valencia, Spain.
UE şi Algeria semnează un acord de asociere la Valencia (Spania).
Democratic and Popular Republic of Algeria
Republica Algeriană Democratică şi Populară
Democratic and Popular Republic of Algeria
Republica Algeriană Democratică şi Populară
RO

Algeria {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
În scurt timp, aceasta va ajunge și în Algeria și apoi în Egipt și Iordania.
Tomorrow, we will see this in Algeria, and the day after in Egypt and Jordan.
În Algeria, Egipt și Mauritania deja au existat persoane care s-au sacrificat.
Men have already immolated themselves in Algeria, Egypt and Mauritania.
UE şi Algeria semnează un acord de asociere la Valencia (Spania).
The EU and Algeria sign an Association Agreement in Valencia, Spain.

Exemple de folosire pentru "Algeria" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTomorrow, we will see this in Algeria, and the day after in Egypt and Jordan.
În scurt timp, aceasta va ajunge și în Algeria și apoi în Egipt și Iordania.
EnglishMen have already immolated themselves in Algeria, Egypt and Mauritania.
În Algeria, Egipt și Mauritania deja au existat persoane care s-au sacrificat.
EnglishLibya, Algeria, Jordan, Syria and Morocco have also been mentioned.
Libia, Algeria, Iordan, Siria și Maroc au fost, de asemenea, menționate.
EnglishWe had requested, in connection with these emergency situations, a resolution on Algeria.
Am solicitat, în legătură cu aceste situații de urgență, o rezoluție referitoare la Algeria.
EnglishThe value of its GDP puts it in second place in Africa, after South Africa and before Algeria.
Valoarea PIB-ului o plasează pe locul doi în Africa, după Africa de Sud şi în faţa Algeriei.
EnglishThe EU and Algeria sign an Association Agreement in Valencia, Spain.
UE şi Algeria semnează un acord de asociere la Valencia (Spania).
EnglishAlgeria, India and Bangladesh are also states where rising food prices have caused serious tensions.
Algeria, India, Bangladesh sunt state în care scumpirea alimentelor a provocat tensiuni serioase.
EnglishWe are also supporting operations in Tunisia, Egypt and Algeria for people who have left Libya.
De asemenea, sprijinim operațiunile din Tunisia, Egipt și Algeria pentru persoanele care au părăsit Libia.
EnglishWe see things happening in Bahrain, in Yemen, in Algeria, in Iran, in Libya, in Morocco and in Kuwait.
Vedem că se întâmplă lucruri în Bahrain, în Yemen, în Algeria, în Iran, în Libia, în Maroc și în Kuweit.
EnglishNow, with Algeria, the pressure has shifted to Italy.
Acum, cu Algeria, presiunea s-a deplasat către Italia.
EnglishFurthermore, the recent riots and unrest in Algeria, Tunisia and Egypt have had a significant impact on this.
În plus, recentele revolte și tensiuni din Algeria, Tunisia și Egipt au avut un impact semnificativ asupra acestui lucru.
EnglishDemocratic and Popular Republic of Algeria
EnglishDemocratic and Popular Republic of Algeria
EnglishThe main country in this respect is Algeria, which is an important supplier of gas to my country and to Italy.
Ţara principală în acest sens este Algeria, care este un furnizor important de gaze naturale pentru ţara mea şi pentru Italia.
EnglishWe have seen this happening in popular uprisings in Tunisia, Egypt, Iran, Algeria, Bahrain and also in Yemen.
Am văzut acest lucru întâmplându-se în revoltele populare din Tunisia, Egipt, Iran, Algeria, Bahrain și, de asemenea, din Yemen.
EnglishIt is different in Morocco from in Tunisia, in Algeria from in Egypt, and Libya is a special case which we are discussing intensively.
Acesta este diferit în Maroc față de Tunisia, în Algeria față de Egipt, iar Libia este un caz special, pe care îl discutăm intens.
EnglishThe European Union must promote the conclusion of repatriation and readmission agreements with countries such as Morocco, Algeria and Libya.
Uniunea Europeană trebuie să promoveze încheierea de acorduri de repatriere şi de readmitere cu ţări precum Maroc, Algeria şi Libia.
EnglishFirst, the outflow of migrant workers into Tunisia, Egypt, Algeria and Niger - there the Commission and the Member States have been very effective.
În primul rând, fluxul de lucrători migranți în Tunisia, Egipt, Algeria și Niger - Comisia și statele membre au fost foarte eficiente acolo.

Sinonime (în engleză) pentru "Algeria":

Algeria
Democratic and Popular Republic of Algeria