Traducere engleză-română pentru "alias"

EN

"alias" română traducere

volume_up
alias {substantiv}
volume_up
inter alia {adv.} [exemplu]
RO

"alias" engleză traducere

EN
EN

alias {adverb}

volume_up
alias
Deleting an alias removes it from the overall count, but not the yearly limit.
Ștergerea unui alias îl elimină din numărul total, dar nu din limita anuală.
You will need this information when you create an alias at your domain registrar.
Veți avea nevoie de aceste informații când creați un alias la registratorul de domeniu.
You will need this information when you create an alias at your domain registrar.
Veți avea nevoie de aceste informații când veți crea un alias la registratorul de domeniu.
RO

alias {adverb}

volume_up
alias (dar şi: zis și)
Ștergerea unui alias îl elimină din numărul total, dar nu din limita anuală.
Deleting an alias removes it from the overall count, but not the yearly limit.
Veți avea nevoie de aceste informații când creați un alias la registratorul de domeniu.
You will need this information when you create an alias at your domain registrar.
Veți avea nevoie de aceste informații când veți crea un alias la registratorul de domeniu.
You will need this information when you create an alias at your domain registrar.

Exemple de folosire pentru "alias" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishDeleting an alias removes it from the overall count, but not the yearly limit.
Ștergerea unui alias îl elimină din numărul total, dar nu din limita anuală.
EnglishYou will need this information when you create an alias at your domain registrar.
Veți avea nevoie de aceste informații când creați un alias la registratorul de domeniu.
EnglishYou can have all mail addressed to an alias automatically go to a chosen folder.
Puteți face ca toate adresele de e-mail cu un alias să ajungă automat într-un folder ales.
EnglishYou will need this information when you create an alias at your domain registrar.
Veți avea nevoie de aceste informații când veți crea un alias la registratorul de domeniu.
EnglishYou will need this information when you create an alias at your domain registrar.
Veți avea nevoie de aceste informații atunci când creați un alias la registratorul de domeniu.
EnglishIf you remove an alias, the address will become available in 30 days to anyone who wants it.
Dacă eliminați un alias, adresa va deveni disponibilă pentru oricine o dorește în 30 de zile.
EnglishClick Make primary under the alias you want as your primary.
Faceți clic pe Devine principal sub aliasul pe care îl doriți principal.
EnglishThis alias must be among your company’s Microsoft Online Services e-mail aliases.
Acest alias trebuie să se numere printre aliasurile de poştă electronică Microsoft Online Services din firmă.
EnglishClick Add or change aliases, and then click Add alias.
Faceți clic pe Adăugați sau modificați aliasuri, apoi pe Adăugați un alias.
EnglishIn the same row in the Record Type field, select CNAME (Alias).
Pe același rând din câmpul Record Type, selectați CNAME (Alias).
EnglishYou need these two pieces of information when you create an alias at your domain registrar.
Veți avea nevoie de aceste două informații atunci când veți crea un alias la registratorul de domeniu.
EnglishIn the Add Template Records section, select CNAME (Alias) from the Record Type drop-down box.
În secțiunea Add Template Records, selectați CNAME (Alias) din caseta cu listă verticală Record Type.
EnglishEnter a new email address, and then click Add alias.
Introduceți o nouă adresă de e-mail, apoi faceți clic pe Adăugare alias.
EnglishYou can change your primary alias up to twice a week.
Vă puteți schimba aliasul principal cel mult de două ori pe săptămână.
EnglishThe alias uses the same inbox, contact list, and settings as the primary email address.
Aliasul utilizează același inbox, aceeași listă de contacte și aceleași setări ca adresa de e-mail principală.
EnglishThe same user alias cannot be repeated across domains.
Nu se poate repeta acelaşi alias de utilizator în mai multe domenii.
EnglishIn the third box, enter the alias you want the rule for.
În a treia casetă, introduceți aliasul pentru care doriți regula.
EnglishThe Alias attribute is required and cannot be null or empty.
Atributul Alias este obligatoriu şi nu poate fi nul sau gol.
EnglishPaste or type this information into the appropriate alias (CNAME) location in your domain account.
Lipiţi sau tastaţi aceste informaţii în locaţia aliasului corespunzător (CNAME) din contul domeniului dvs.
EnglishIf you have difficulty adding your alias, contact the register.com
Dacă întâmpinați probleme la adăugarea aliasului, contactați echipa de asistență pentru utilizatori register.com

Sinonime (în engleză) pentru "alias":

alias