Traducere engleză-română pentru "to align"

EN

"to align" română traducere

RO
volume_up
alignment {substantiv}
EN

to align [aligned|aligned] {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to align" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI applaud the efforts made by that country to align itself with European standards.
Aplaud eforturile făcute de această țară pentru a se alinia standardelor europene.
EnglishPhoto Gallery will align the photos and combine them into a new composition.
Galerie foto va alinia fotografiile și le va combina într-o compoziție nouă.
EnglishIt is meant to align the wording of this paragraph with the title of the regulation itself.
El vizează concordanța dintre formularea acestui alineat și titlul regulamentului.
EnglishIn addition, the EIB must align its external activities with the European consensus on development.
În plus, BEI trebuie să-și alinieze activitățile externe la Consensul european privind dezvoltarea.
EnglishThe Commission will present a proposal to align EU legislation with the IMO decision within the next months.
Comisia va prezenta o propunere de aliniere a legislației comunitare cu decizia OMI în următoarele luni.
EnglishFinally, several amendments align the proposals to the comitology provisions of the Lisbon Treaty.
În sfârşit, o serie de amendamente aliniază propunerile la dispoziţiile privind comitologia din Tratatul de la Lisabona.
EnglishThis is especially important considering the call to align the national budgets with the European Semester.
Acest fapt este important îndeosebi dată fiind solicitarea de aliniere a bugetelor naționale cu Semestrul european.
EnglishIn some browsers the lines do not align well.
În unele browsere, rândurile nu se aliniază bine.
EnglishWith today's vote we have taken steps to align two important legislative instruments with the Treaty of Lisbon.
Prin votul de astăzi am făcut pași către alinierea a două instrumente legislative importante cu Tratatul de la Lisabona.
EnglishLet us align our policies with our values.
EnglishRight-click an empty area of the desktop, click View, and then click Align to Grid to clear the check mark.
Faceți clic cu butonul din dreapta pe o zonă goală de pe desktop, faceți clic pe Vizualizare, apoi pe Aliniere la grilă pentru a o debifa.
EnglishIt is vital to bring in more transparency and align the interests of issuers and investors in securitisation processes.
Este vital să asigurăm mai multă transparenţă şi să aliniem interesele emitenţilor şi ale investitorilor în procesele de securitizare.
English'calls on the Commission to align closely the National Indicative Programme 2011-13 with the Association Agenda'.
în numele Grupului PPE. - "invită Comisia să alinieze Programul indicativ naţional pentru Ucraina 2011-2013 cu Programul de asociere UE-Ucraina”.
EnglishRight-click an empty area of the desktop, point to View, and then click Align icons to grid to clear the check mark.
Faceți clic cu butonul din dreapta pe o zonă goală de pe desktop, indicați spre Vizualizare, apoi pe Aliniere pictograme la grilă pentru a o debifa.
EnglishI also hope that the Kremlin will align itself with the rest of the international community on stopping Iranian nuclear proliferation.
De asemenea, sper că şi Kremlinul se va alinia comunităţii internaţionale în ceea ce priveşte stoparea proliferării nucleare iraniene.
EnglishThis is already compulsory in some countries, and the time has come to align our course and create a level playing field.
Acest lucru este deja obligatoriu în anumite state şi a venit timpul să ne aliniem şi noi acestei cerinţe şi să creăm condiţii echitabile de concurenţă.
EnglishThe ultra-Europeans who are always ready to align themselves with the United States and their war in Iraq have nothing to teach the Russians.
Ultra-europenii care sunt mereu pregătiţi să se alinieze cu Statele Unite şi războiul acestora în Irak, nu au ce să-i înveţe pe ruşi.
EnglishI would add that, in my opinion, Sweden is, as it were, a model, and I would very much like other states to align themselves with it in this area.
Aș adăuga că, în opinia mea, Suedia reprezintă un model și aș dori ca celelalte state să se alinieze cu Suedia în acest domeniu.
EnglishHow many times have Member States tried to align taxation - a prerequisite, as is all too evident today, for good governance of the euro?
De câte ori au încercat statele membre să alinieze impozitarea - condiție prealabilă, lucru evident în prezent, pentru buna guvernanță a euro?

Sinonime (în engleză) pentru "alignment":

alignment