Traducere engleză-română pentru "aligned"

EN

"aligned" română traducere

RO
volume_up
alignment {substantiv}
EN

aligned {adjectiv}

volume_up
aligned
Rules on competition and State aid are aligned to those of the European Union.
Normele din domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat s-au aliniat celor din Uniunea Europeană.
You can also easily change how your document is aligned.
De asemenea, aveți posibilitatea să modificați cu ușurință felul în care este aliniat documentul.
The Council and the Commission have aligned themselves with the position of those who fiercely oppose any progress in workers' rights in Europe.
Consiliul şi Comisia s-au aliniat la poziţia celor care se opun cu îndârjire oricărui progres privind drepturile lucrătorilor în Europa.

Exemple de folosire pentru "aligned" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe 2020 strategy, the fifth cohesion report and the budget must all be aligned.
Strategia 2020, al cincilea raport asupra coeziunii şi bugetul vor trebui să fie aliniate.
EnglishAs a citizen of a non-aligned country, I cannot support this far-reaching report.
Ca cetăţean al unei ţări nealiniate, nu pot susţine acest raport cu repercusiuni extinse.
EnglishI think we all agree that remuneration should be aligned with performance.
Cred că suntem cu toţii de acord că remunerarea trebuie să se facă în funcţie de performanţă.
EnglishLimiting appropriations would lead to payments and appropriations becoming more closely aligned.
Limitarea creditelor va duce la o mai mare apropiere între plăți și credite.
EnglishRules on competition and State aid are aligned to those of the European Union.
Normele din domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat s-au aliniat celor din Uniunea Europeană.
EnglishThe two will have to be aligned with each other as never before.
Cele două vor trebui să fie aliniate, aşa cum nu au mai fost până acum.
EnglishYou can also easily change how your document is aligned.
De asemenea, aveți posibilitatea să modificați cu ușurință felul în care este aliniat documentul.
EnglishIf the pins on the card aren't perfectly aligned with the pins in the expansion slot, the card won't work properly.
Dacă pinii plăcii nu sunt aliniați perfect cu pinii din fanta de expansiune, placa nu va funcționa corect.
EnglishIf the pins on the card aren't perfectly aligned with the pins in the expansion slot, the card won't work properly.
Dacă pinii de pe placă nu sunt aliniați exact la pinii din fanta de extindere, placa nu va funcționa corespunzător.
EnglishWhat you then end up with is a situation where performance and reward are actually far less aligned than they were before.
Până la urmă, se va ajunge la o situaţie în care performanţa şi remuneraţia vor fi, de fapt, mult mai puţin aliniate decât erau înainte.
EnglishShe is undoubtedly an excellent MEP whose work is very good, but ultimately, she has aligned herself with the Council's view.
Dumneaei este fără îndoială un deputat european excelent a cărui muncă este foarte bună, dar, în cele din urmă, a adoptat viziunea Consiliului.
EnglishThe Council and the Commission have aligned themselves with the position of those who fiercely oppose any progress in workers' rights in Europe.
Consiliul şi Comisia s-au aliniat la poziţia celor care se opun cu îndârjire oricărui progres privind drepturile lucrătorilor în Europa.
EnglishAlso, the three regulations, the three zones in Europe for recognition and admission are also much better aligned with actual practice.
De asemenea, cele trei reglementări, cele trei zone de recunoaştere şi admitere din Europa sunt mult mai bine aliniate, având în vedere practica actuală.
EnglishIf you regulate the variable part of remuneration, if you regulate bonuses in a way that is not aligned with performance, how will these organisations respond?
Dacă reglementaţi partea variabilă a remuneraţiei, dacă reglementaţi primele astfel încât să nu depindă de performanţă, cum vor răspunde aceste organizaţii?
EnglishThe Group Of The Greens/European Free Alliance advocates a macroeconomic approach whereby the balances of trade of the different Member States would have to be better aligned.
Grupul Verts/ALE susține o abordare macroeconomică în cadrul căreia balanța comercială a diferitelor state membre ar trebui să fie aliniată mai bine.
EnglishMoreover, one day, the Union will have to become a shareholder or partner of the Bank so that the intergovernmental and the Community aspects can be aligned.
Mai mult decât atât, Uniunea va trebui să devină într-o bună zi partener sau acționar al Băncii, astfel încât aspectele interguvernamentale și comunitare să poată fi aliniate.
EnglishI think that this policy's priorities must be aligned with the objectives of the future strategy, but it is worth mentioning that it still needs to remain an independent policy.
Consider că prioritățile acestei politici trebuie aliniate la obiectivele viitoarei strategii, cu mențiunea că trebuie totuși să rămână o politică independentă.
EnglishThirdly, the networks should be aligned to sustainable energy which, as we know, will be generated locally, and we must ensure that it is granted priority access to the network.
În al treilea rând, reţelele ar trebui orientate către energia durabilă care, după cum ştim, va fi produsă la nivel local, asigurându-i acces prioritar la reţea.
EnglishWe have a choice between an ambitious and proactive Europe and a timid Europe that is aligned with the United States, which cares little about the fate of developing countries.
Avem de ales între o Europă ambiţioasă şi proactivă şi o Europă timidă care se aliniază cu Statele Unite, cărora le pasă în mică măsură de soarta ţărilor în curs de dezvoltare.

Sinonime (în engleză) pentru "alignment":

alignment