Traducere engleză-română pentru "alignment"

EN

"alignment" română traducere

volume_up
alignment {substantiv}
RO
EN

alignment {substantiv}

volume_up
alignment (dar şi: line-up)
That is highly necessary if we are to achieve a pan-European alignment.
Acest lucru este extrem de necesar dacă este să realizăm o aliniere pan-europeană.
We considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Am considerat oportun să realizăm această aliniere astfel cum a propus Parlamentul.
Under Alignment, click the alignment you want (Left, Right, or Center).
Sub Aliniere, faceți clic pe alinierea pe care o doriți (La stânga, La dreapta sau La centru).
alignment (dar şi: alinement, line)

Exemple de folosire pentru "alignment" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Am considerat oportun să realizăm această aliniere astfel cum a propus Parlamentul.
EnglishIndeed, our joint work has been complicated and slowed down by this alignment.
Într-adevăr, munca noastră comună a fost complicată şi încetinită de această aliniere.
EnglishUnfortunately, the single currency has not resulted in economic alignment so far.
Din păcate, până acum, moneda unică nu a dus la o aliniere din punct de vedere economic.
EnglishThat is highly necessary if we are to achieve a pan-European alignment.
Acest lucru este extrem de necesar dacă este să realizăm o aliniere pan-europeană.
EnglishNon-alignment with respect to NATO is the modern alternative for a mature state.
Nealinierea la NATO este o alternativă modernă pentru un stat matur.
EnglishTax barriers have been reduced through the partial alignment of national VAT rates.
Barierele fiscale au fost reduse datorită armonizării parţiale a cotelor naţionale de TVA.
EnglishYou can adjust the layout, alignment, or number of keys that appear on On-Screen Keyboard.
Se poate regla structura, alinierea sau numărul de taste care apar în Tastatura vizuală.
EnglishUnder Alignment, click the alignment you want (Left, Right, or Center).
Sub Aliniere, faceți clic pe alinierea pe care o doriți (La stânga, La dreapta sau La centru).
EnglishFor example, you can choose the font, color, and alignment of your text.
De exemplu, alegeți fontul, culoarea și alinierea textului.
EnglishThis picture shows how paragraphs look with different alignment:
Această imagine arată aspectul paragrafelor cu diferite alinieri:
EnglishEffective alignment of compensation with prudent risk taking
Alinierea eficientă a remunerării cu asumarea prudentă a riscurilor
EnglishSelect the paragraph whose alignment you want to change.
Selectați paragraful a cărui aliniere intenționați să o modificați.
EnglishTherefore, the need to introduce changes to the alignment maps of the network appears justified.
Prin urmare, necesitatea de a introduce modificări în hărţile de aliniere ale reţelei pare a fi justificată.
EnglishTurkey committed itself to reforms, good neighbourly relations and progressive alignment with the EU.
Turcia s-a angajat să realizeze reforme, să mențină relații de bună vecinătate și să se alinieze treptat la UE.
EnglishThis is a country with a solid democratic tradition and a high level of alignment with the acquis communautaire.
Este o ţară cu o solidă tradiţie democratică şi un nivel ridicat de aliniere la acquis-ul comunitar.
EnglishIt is not obvious that we can achieve this alignment.
Nu este clar că putem realiza această aliniere.
EnglishThis text allowed for the alignment of the system applicable to foreign workers and thus tackled social dumping.
Acest text permitea alinierea sistemului aplicabil lucrătorilor străini și, astfel, combătea dumpingul social.
EnglishIn the Alignment box, click the alignment you want.
EnglishMoreover, profitability involves alignment of policies in this sector with the objectives of the Europe 2020 strategy.
În plus, rentabilitatea presupune alinierea politicilor din acest sector cu obiectivele strategiei Europa 2020.
EnglishSecond: alignment on national systems.
Al doilea este alinierea la sistemele naţionale.

Sinonime (în engleză) pentru "alignment":

alignment