Traducere engleză-română pentru "alike"

EN

"alike" română traducere

volume_up
alikeness {substantiv}
EN

alike {adverb}

volume_up
alike (dar şi: equal)
Children and adults alike are starving in the centre of the European Union.
Copii și adulți deopotrivă suferă de foame în centrul Uniunii Europene.
I am referring in this instance to activities involving both young and old alike.
Mă refer aici la activităţi care să-i implice, deopotrivă, pe tineri şi pe vârstnici.
These instruments have proven popular with consumers and producers alike.
Aceste instrumente s-au dovedit a fi populare în rândul consumatorilor şi al producătorilor deopotrivă.

Exemple de folosire pentru "alike" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is just what tax administrations and small entrepreneurs alike can do without.
Administraţiile fiscale şi micii întreprinzători se pot lipsi de aceste lucruri.
EnglishI am referring in this instance to activities involving both young and old alike.
Mă refer aici la activităţi care să-i implice, deopotrivă, pe tineri şi pe vârstnici.
EnglishBut a strategic partnership is not about thinking alike on each and every matter.
Însă un parteneriat strategic nu înseamnă că trebuie să gândim la fel în toate privinţele.
EnglishIt is important for flexibility, for the worker and the employer alike.
Este important pentru flexibilitate, atât pentru lucrător, cât şi pentru angajator.
EnglishChildren and adults alike are starving in the centre of the European Union.
Copii și adulți deopotrivă suferă de foame în centrul Uniunii Europene.
EnglishThe newest Age will satisfy longtime rulers and new pharaohs alike.
Cel mai recent joc Age of Empires îi va satisface și pe jucătorii vechi, și pe cei noi.
EnglishCross border selling will become easier, helping both consumers and traders alike.
Comerțul transfrontalier va deveni mai ușor, ajutând în aceeași măsură consumatorii și comercianții.
EnglishUnifying them and making them comprehensible can only help operators and users alike.
Unificarea și facilitarea înțelegerii acestora îi va ajuta pe utilizatori și pe operatori deopotrivă.
EnglishThese instruments have proven popular with consumers and producers alike.
Aceste instrumente s-au dovedit a fi populare în rândul consumatorilor şi al producătorilor deopotrivă.
EnglishThis should be the basic rule for men and women alike.
Aceasta ar trebui să fie regula de bază pentru bărbaţi şi femei deopotrivă.
EnglishWe must guarantee freedom to readers, writers and retailers alike.
Trebuie să garantăm atât libertatea cititorilor, cât şi pe cea a scriitorilor şi a comercianţilor.
EnglishGreater involvement of parliaments at national level and EU level alike is therefore needed.
Prin urmare, este necesară o implicare mai puternică a parlamentelor la nivel național și la nivelul UE.
EnglishHowever, in the midst of these challenges comes some good news for business and passengers alike!
Iată însă că în acest noian de provocări apar nişte veşti bune deopotrivă pentru companii şi pasageri!
EnglishLate payments and unpaid debts harm businesses and consumers alike.
Întârzierea efectuării plăților și datoriile neplătite dăunează întreprinderilor și consumatorilor deopotrivă.
EnglishA vibrant cultural climate makes living in the EU attractive for businesses and people alike.
Un climat cultural cu rezonanță face ca viața în UE să fie atractivă pentru întreprinderi și oameni deopotrivă.
English. - Both young and old people alike should have access to vocational education and training.
în scris. - Atât tinerii, cât şi vârstnicii trebuie să aibă acces la educaţie şi formare profesională.
EnglishI am of the opinion that the European Parliament should support the best possible solutions for mothers and children alike.
Consider că Parlamentul European trebuie să susţină soluţiile optime pentru mame şi copii.
EnglishIt will help customers and small businesses alike.
Ea va ajuta clienţii şi micile întreprinderi deopotrivă.
EnglishThis morning, I would like respect to be shown for freedom of speech and freedom of the press alike!
În această dimineaţă aş dori să se arate respect atât faţă de libertatea de exprimare, cât şi faţă de libertatea presei!
EnglishThis new legislation takes in to account the "digital revolution" and will help both consumers and traders alike.
Această nouă legislație ia în calcul "revoluția digitală” și va ajuta atât consumatorii, cât și comercianții.

Sinonime (în engleză) pentru "alike":

alike
alikeness