Traducere engleză-română pentru "(all) around"

EN

"(all) around" română traducere

RO
EN

(all) around {substantiv}

volume_up
(all) around (dar şi: circle, ring, wheel)

Exemple de folosire pentru "(all) around" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI would like to turn all of this around and look at it in a positive light.
Aș dori să întoarcem toate acestea și să le analizăm într-o lumină pozitivă.
EnglishWe are making a real difference for people in countries all around the world.
Avem o semnificație reală pentru oamenii din țările din întreaga lume.
EnglishIt is difficult for those who have the floor to speak with this din all around.
Celor care iau cuvântul le este greu să vorbească în acest vacarm.
EnglishWe are now seeking to rally all our key players around the strategy.
În prezent, încercăm să raliem toţi actorii noştri cheie în jurul acestei strategii.
EnglishIt reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
Reacţionează rapid şi hotărât la tragediile umane din toată lumea.
EnglishRotates halfway in both directions for an all-around view.
Se roteşte în ambele direcţii până la jumătate pentru a reda o vizualizare completă.
EnglishThey are also looking for solidarity from all around the European Union - solidarity which is fast and efficient.
Ei aşteaptă solidaritate din întreaga Uniune Europeană - solidaritate care să fie rapidă şi eficientă.
EnglishDoes the catalytic action of the nanoaerosols which are all around us have dangerous effects on health?
Acţiunea catalitică a nanoaerosolilor, care sunt pretutindeni în jurul nostru, are oare efecte periculoase asupra sănătăţii?
EnglishNazism and Communism were all around.
Nazismul şi comunismul au fost aceleaşi peste tot.
EnglishAs we all know, only around 65-70% of Ukraine's population is Ukrainian, even if we include the Ruthenian population.
După cum știm cu toții, doar 65-70 % din populația Ucrainei este ucraineană, chiar dacă includem și populația ruteană.
EnglishThey are Europeans who represent all of us in the fight against terrorism and all forms of violence around the world.
Vorbim despre europeni care ne reprezintă pe toţi în lupta împotriva terorismului şi a tuturor formelor de violenţă din lume.
EnglishSoap, shampoo, toothpaste, lotions, deodorants, suntan lotions - they are all around us and affect us all.
Săpunul, şamponul, pasta de dinţi, cremele, deodorantele, loţiunile de plajă - toate acestea se află în jurul nostru şi ne afectează pe toţi.
EnglishI support your commitment to the creation of a common energy market, interconnecting energy grids all around Europe.
Susţin angajamentul dumneavoastră pentru crearea unei pieţe energetice comune, interconectarea reţelelor energetice din întreaga Europă.
EnglishThe system needs further perfection, but it needs strong engagement by all nations around the globe for this to happen.
Sistemul necesită îmbunătăţiri ulterioare, dar, în acest scop, are nevoie de un angajament puternic al tuturor naţiunilor de pe glob.
EnglishInvestigators recently discovered that untreated household waste has been tipped into the Mediterranean all around Naples.
Investigatorii au descoperit recent că deșeuri electrocasnice netratate au fost aruncate în Mediterană de jur împrejurul orașului Napoli.
EnglishBackgammon is a two-person board game with a straightforward goal: be the first to move all your pieces around and off the board.
Backgammon este un joc de masă pentru două persoane, cu un scop clar: fiți primul care își mută toate piesele pe masă și în afara ei.
EnglishIn 2008, the company even entertained the possibility of creating three more plants in Portugal, all around the town of Vila do Conde.
În 2008, compania chiar se gândea la posibilitatea de a crea încă trei uzine în Portugalia, toate în jurul orașului Vial do Conde.
EnglishThe democratic system on which the EU is based focuses on the citizen as a reference point around which all decisions are made.
Sistemul democrat pe care se bazează UE se concentrează asupra cetățenilor ca punct de referință în jurul căruia sunt luate toate deciziile.
EnglishI went there to underline the need for all religious groups around the world to be able to gather and to worship freely.
Am fost acolo pentru a sublinia necesitatea ca toate grupurile religioase din întreaga lume să fie în măsură să se întrunească și să se roage în mod liber.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

all pronume
all adjectiv
Romanian
around adverb
around prepoziţie
around interjecţie
Romanian
around adjectiv
Romanian
to go around verb
all at once adverb
Romanian
all over again adverb
Romanian
all in adjectiv
Romanian