Traducere engleză-română pentru "all-encompassing"

EN

"all-encompassing" română traducere

EN

all-encompassing {adjectiv}

volume_up
all-encompassing (dar şi: all-inclusive)
It has, in my view, become an all-encompassing report with nearly 200 recommendations, and really worthwhile.
După părerea mea, a devenit un raport atotcuprinzător, cu aproape 200 de recomandări şi care într-adevăr merită dezbătut.
all-encompassing
That is the best way that we can respond to the serious, all-encompassing challenges faced by agriculture in its present form in the 2000s.
Aceasta este cea mai bună cale prin care putem răspunde provocărilor majore și atotcuprinzătoare cu care se confruntă agricultura în forma sa actuală în secolul al XXI-lea.

Exemple de folosire pentru "all-encompassing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSecondly, we will need to come up with an all-encompassing agreement in Copenhagen, one which includes all countries.
În al doilea rând, va trebui să elaborăm un acord global la Copenhaga, care să includă toate ţările.
EnglishI agree with the creation of an integrated planning and delivery system encompassing all policy areas.
Sunt de acord cu crearea unui sistem integrat de planificare și livrare, care să cuprindă toate domeniile politice.
EnglishIt has, in my view, become an all-encompassing report with nearly 200 recommendations, and really worthwhile.
După părerea mea, a devenit un raport atotcuprinzător, cu aproape 200 de recomandări şi care într-adevăr merită dezbătut.
EnglishThe Commission is now able, little by little, to put forward proposals encompassing all actors - which is absolutely essential.
Comisia are acum posibilitatea, încet-încet, de a înainta propuneri cu privire la toţi actorii - ceea ce este absolut esenţial.
EnglishThe idea of a general European animal welfare law, encompassing all animals, is also a very interesting one.
Idea unei legi generale europene referitoare la bunăstarea animalelor, care să cuprindă toate animalele, este, de asemenea, una foarte interesantă.
EnglishWe need an innovation agreement, an investment agreement and a coordination agreement in the European Union, encompassing all Member States.
Avem nevoie de un acord de inovare, de un acord de investiţii şi de un acord de coordonare în cadrul Uniunii Europene, care să cuprindă toate statele membre.
EnglishThat is the best way that we can respond to the serious, all-encompassing challenges faced by agriculture in its present form in the 2000s.
Aceasta este cea mai bună cale prin care putem răspunde provocărilor majore și atotcuprinzătoare cu care se confruntă agricultura în forma sa actuală în secolul al XXI-lea.
EnglishI therefore gave my support to the report on the macroeconomic pillars, which provided for an all-encompassing and systematic approach that would make it possible to prevent future crises.
Prin urmare, am acordat sprijin raportului privind pilonii macroeconomici, care oferea o abordare de ansamblu, sistematică și care ar face posibilă evitarea unor crize viitoare.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

all pronume
all adjectiv
Romanian
all at once adverb
all over again adverb
all in adjectiv
all time adverb
Romanian
all right adverb
Romanian
all the way adverb
all in all adverb
Romanian
all together adverb
Romanian
all the time adverb
Romanian