Traducere engleză-română pentru "all-inclusive"

EN

"all-inclusive" română traducere

EN

all-inclusive {adjectiv}

volume_up
all-inclusive (dar şi: all-encompassing)
I applaud the work of the members of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, since they have managed to reach an all-inclusive compromise.
Îi felicit pe membrii Comisei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară pentru activitatea desfăşurată, deoarece au reuşit să ajungă la un compromis atotcuprinzător.

Exemple de folosire pentru "all-inclusive" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWith regret, I must also say that there is no comprehensive and all-inclusive approach shared by all Member States.
Cu regret trebuie să spun şi că nu există o abordare complexă şi atotcuprinzătoare împărtăşită de toate statele membre.
EnglishThe Somali Parliament is a crucial factor for confidence-building and can make the peace process all-inclusive.
Parlamentul somalez reprezintă un factor crucial pentru consolidarea încrederii şi poate face ca procesul de pace să fie incluziv.
EnglishThis should be all-inclusive, in the sense that it should cover domestic violence and genital mutilation, but also some more insidious forms.
Aceasta trebuie să fie atotcuprinzătoare, în sensul că trebuie să cuprindă violența domestică și mutilarea genitală, dar și forme mai subtile.
EnglishThere is also a need for a transparent and all-inclusive review process, including NGOs, civil society and all relevant stakeholders.
De asemenea, este necesar un proces de revizuire transparent și exhaustiv, care să includă ONG-urile, societatea civilă și toate părțile interesate relevante.
EnglishIn most other sectors, the prices of services sold must be fixed and all inclusive, and this should also apply to travel services.
În majoritatea celorlalte domenii, preţurile serviciilor vândute trebuie să fie fixe şi să includă totul, iar acest lucru trebuie să se aplice şi serviciilor de turism.
EnglishWith regard to the review of the Human Rights Council, I obviously also support the call for an all-inclusive and, above all, transparent process.
În ceea ce privește revizuirea Consiliului pentru Drepturile Omului, evident că susțin, la rândul meu, apelul la un proces complet și, mai presus de toate, transparent.
EnglishWe hope and believe that the European Commission shares our resolve to ensure that cohesion policy remains the Union's major all-inclusive tool.
Ne exprimăm speranța și convingerea că hotărârea noastră de a garanta poziția politicii de coeziune ca instrument principal, exhaustiv al Uniunii este împărtășită de Comisia Europeană.
EnglishI applaud the work of the members of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, since they have managed to reach an all-inclusive compromise.
Îi felicit pe membrii Comisei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară pentru activitatea desfăşurată, deoarece au reuşit să ajungă la un compromis atotcuprinzător.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

inclusive adjectiv
Romanian
all pronume
all adjectiv
Romanian
all at once adverb
all over again adverb
Romanian
all in adjectiv
all time adverb
Romanian
all right adverb
Romanian
all the way adverb
all in all adverb
Romanian
all together adverb
Romanian
all the time adverb
Romanian