Traducere engleză-română pentru "all of a sudden"

EN

"all of a sudden" română traducere

EN

all of a sudden {adjectiv}

volume_up
all of a sudden (dar şi: brainish, suddenly)

Exemple de folosire pentru "all of a sudden" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNow all of a sudden, we have the added issue of Iran's candidacy.
Acum, dintr-o dată, există şi problema candidaturii Iranului.
EnglishAll of a sudden, all my English colleagues had become poorer, and the pound has still not recovered today.
Dintr-o dată, toți colegii mei englezi deveniseră mai săraci, iar lira încă nu și-a revenit nici în ziua de astăzi.
EnglishNow, all of a sudden, we are taking action against them.
EnglishAll of a sudden there is going to be a second vote.
EnglishAll of a sudden, at the last minute, you are going to propose someone and, within a week, the decision will have been taken.
Deodată, pe ultima sută de metri, veţi propune pe cineva, iar într-o săptămână, decizia va trebui să fie luată.
EnglishIndeed, discrimination is all of a sudden allowed when it concerns discrimination on the basis of political orientation.
Într-adevăr, discriminarea este subit permisă atunci când este vorba despre discriminare pe motiv de orientare politică.
EnglishNow, suddenly, tomorrow - a few months later - there is a will to grant the Council discharge, all of a sudden.
Acum, pe neaşteptate, mai precis mâine, după câteva luni de la acea dată, se doreşte acordarea descărcării de gestiune pentru Consiliu.
EnglishHave we gone tax mad all of a sudden?
EnglishBoom—all of a sudden my icons are huge, or missing, or the screen starts acting funny, and I’m not sure what I did or how to undo it.
Boom—all of a sudden my icons are huge, or missing, or the screen starts acting funny, and I’m not sure what I did or how to undo it.
EnglishIs it proportionate when, all of a sudden, in a timeframe of three years, interception grows from 6 000 in 2008 to 16 000 in 2010?
Sunt acestea proporţionale când, dintr-o dată, într-un interval de trei ani, interceptarea creşte de la 6 000 în 2008 la 16 000 în 2010?
EnglishThat said, I do not think that the European Union will become a realm of freedom all of a sudden just because it has acceded to the convention.
Acestea fiind spuse, nu consider că Uniunea Europeană va deveni brusc un tărâm al libertăţii numai pentru că a aderat la convenţie.
EnglishFinally, your approach to discussing issues is often very balanced, but as soon as people start talking about taxes, all of a sudden ...
În final, aveţi adesea un discurs foarte echilibrat cu privire la aceste teme, însă de îndată ce oamenii încep să vorbească despre taxe, subit...
EnglishNow that the Commission has finally tabled the proposal, which Parliament has called on it to do for so long, all of a sudden, the sceptics and nay-sayers express concerns.
Acum, după ce Comisia a depus în cele din urmă propunerea, pe care Parlamentul o solicită de mult timp, dintr-odată scepticii şi pesimiştii îşi exprimă preocuparea.
EnglishThere has been humanitarian aid up to EUR 480 million so the arguments have not changed and I really do not see the merit in us now, all of a sudden, switching to another direction.
Ajutorul umanitar s-a ridicat la 480 de milioane de euro. Prin urmare, datele problemei nu s-au schimbat și atunci chiar nu înțeleg ce anume justifică această schimbare bruscă de direcție.

Sinonime (în engleză) pentru "all of a sudden":

all of a sudden