Traducere engleză-română pentru "all of you"

EN

"all of you" română traducere

EN

all of you [exemplu]

volume_up
all of you
As the President of the European Parliament, I represent all of you.
În calitate de Președinte al Parlamentului European, vă reprezint pe voi toți.
A fost o plăcere să lucrez cu voi toți.

Exemple de folosire pentru "all of you" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWelcome, too, to President Barroso, who is present with us, and to all of you.
Îi urez bun venit şi preşedintelui Barroso, care este prezent aici, şi dvs. tuturor.
EnglishSo, in coming back here, I come with an immense sense of gratitude to all of you.
Aşadar, întorcându-mă aici, vin cu un imens sentiment de recunoştinţă faţă de voi toţi.
EnglishI would like to thank all of you for support when it comes to the EU 2020 strategy.
Doresc să vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul acordat strategiei UE 2020.
EnglishI am therefore happy to share the credit for Mr Bulfon's compliment with all of you.
De aceea, mă bucur să împart cu dvs. complimentul făcut de domnul Bulfon.
EnglishI would like to give the floor to all of you but, unfortunately, we do not have the time.
Aş dori să dau cuvântul tuturor, dar, din nefericire, nu avem timpul necesar.
EnglishSave your work, close all programs you have running, and restart your PC.
Salvați-vă lucrul, închideți toate programele pe care le executați și reporniți PC-ul.
EnglishAs the President of the European Parliament, I represent all of you.
În calitate de Președinte al Parlamentului European, vă reprezint pe voi toți.
EnglishThis is the sad paradox I wanted to share with all of you this afternoon.
Acesta este tristul paradox pe care am dorit să vi-l împărtăşesc în după-amiaza aceasta.
EnglishAll of you who are sitting here were elected under the Treaty of Nice.
Toţi cei care vă aflaţi aici aţi fost aleşi în baza Tratatului de la Nisa.
EnglishI ask all of you to support this item - we need to win this vote.
Vă solicit tuturor să susţineţi acest element - trebuie să obţinem acest vot.
EnglishI urge all of you who are thinking of voting against this, please do not.
Vă rog pe toţi care intenţionaţi să votaţi împotrivă, să nu o faceţi.
EnglishThanks to all of you who responded to the invitation to participate in today's debate.
Mulţumesc tuturor celor care au răspuns la invitaţia de a participa la dezbaterea de astăzi.
EnglishThese are the major issues, on which all of you have made very valuable points.
Acestea sunt problemele majore în legătură cu care aţi făcut cu toţii observaţii foarte valoroase.
EnglishMadam President, two years' work and my congratulations to all of you on this hard work.
Dnă preşedintă, o muncă depusă timp de doi ani şi felicitările mele tuturor pentru aceasta.
EnglishIn the interests of transparency, I would like to highlight those areas with all of you now.
În interesul transparenţei, aş dori să subliniez acele domenii împreună cu dumneavoastră.
EnglishI would, however, ask all of you to keep your speech under one minute.
Totuşi, vă rog pe toţi să vă limitaţi discursul la cel mult un minut.
EnglishAll of you are going through that every time you vote in this Parliament, I suspect.
Bănuiesc că toţi treceţi prin acest lucru de fiecare dată când votaţi în cadrul acestui Parlament.
EnglishFrom look and feel, to apps and updates—it's all about you.
De la aspectul exterior la aplicații și actualizări: este vorba doar de dvs.
EnglishNevertheless, all of you do have access to this interpretation.
Cu toate acestea, toți dintre dvs. aveți acces la această interpretare.
EnglishI wish to work with all of you, regardless of political conventions.
Doresc să colaborez cu toţi, indiferent de convingerile politice.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

all pronume
all adjectiv
Romanian
of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian
you pronume