Traducere engleză-română pentru "all one"

EN

"all one" română traducere

RO
EN

all one {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "all one" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe conclusion we have reached may not be the one that all of us had hoped for.
Concluzia la care am ajuns s-ar putea să nu fie una la care speram cu toţii.
EnglishSee your work and personal calendars all at the same time, all in one place.
Vedeți calendarul de birou și calendarul personal în același timp și în același loc.
EnglishLibraries gather files from different locations and display them all in one place.
Bibliotecile adună fișiere din locații diferite și le afișează pe toate în același loc.
EnglishHowever, this solution must be a fair one for all the other Member States.
Această soluţie trebuie să fie însă, una corectă faţă de toate celelalte state membre.
EnglishIt is, after all, unacceptable for one country to be stricter than another.
La urma urmei, nu putem accepta ca o ţară să fie mai strictă decât alta.
EnglishAfter all, Southern Sudan is one of the poorest countries in Africa.
La urma urmei, Sudanul de Sud este una dintre cele mai sărace țări din Africa.
EnglishThese are different issues, but all connected by one important factor.
Acestea sunt probleme diferite, însă toate au în comun un factor important.
EnglishTo take just one example, all EU countries have abolished the death penalty.
Un exemplu bun în acest sens îl constituie abolirea pedepsei cu moartea în toate statele UE.
EnglishThe Netherlands is, after all, one of the founder members of the EU.
Țările de Jos sunt, până la urmă, unul din statele membre fondatoare ale UE.
EnglishToday, no one at all is in any doubt that this is a problem and that it has to be solved.
Astăzi, nimeni nu se mai îndoiește că aceasta este o problemă și că trebuie soluționată.
EnglishIt turns out that, when all turns sour, no one will bail you out.
Se pare că, atunci când totul devine neplăcut, nu va exista nimeni care să ne salveze.
Englishaddress, while keeping your existing email address, all in one inbox.
menținându-vă adresa de e-mail existentă, totul într-un singur inbox.
EnglishThe old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
S-ar părea că vechea zicală care spune să nu mizezi totul pe o singură carte este adevărată.
EnglishHere, it is unfortunately all about one part of Parliament prejudging the situation.
Aici, totul se rezumă, din păcate, la o parte a Parlamentului care are idei preconcepute despre situaţie.
EnglishUntil 2004, we had regional development, transport and tourism all under the one heading.
Până în anul 2004, am avut dezvoltarea regională, transporturile și turismul, toate sub aceeași rubrică.
EnglishThe European Parliament is not involved at all - one month before the European Parliament elections.
Parlamentul European nu este implicat deloc - cu o lună înainte de alegerile europarlamentare.
English'One state, one vote' is, after all, one of the foundation stones of the United Nations.
Până la urmă, principiul ,,un stat, un vot" reprezintă una dintre pietrele de temelie ale Naţiunilor Unite.
EnglishEither way, the main selling point of all-in-one and multifunction models is convenience.
Oricum ar fi, principalul avantaj al modelelor complete și multifuncționale este faptul că sunt convenabile.
EnglishThis is, after all, one of the Copenhagen criteria.
Acesta este, până la urmă, unul dintre criteriile de la Copenhaga.
EnglishAt the same time, I think that we were too rigid in shutting down all air traffic in one fell swoop.
În acelaşi timp, consider că am fost prea rigizi prin închiderea întregului trafic aerian dintr-o dată.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

one adjectiv
one substantiv
Romanian
one pronume
Romanian
one articol
Romanian
one
Romanian
all pronume
all adjectiv
Romanian
all at once adverb
Romanian
all over again adverb
Romanian
the Evil one substantiv
all in adjectiv
Romanian
all time adverb
Romanian
to dot and go one verb