Traducere engleză-română pentru "all over"

EN

"all over" română traducere

EN

all over {adjectiv}

volume_up
all over

Exemple de folosire pentru "all over" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is a global problem, and it affects thousands of families all over Europe!
Aceasta este o problemă globală şi afectează mii de familii din toată Europa!
EnglishUnfortunately, torture takes place all over the world and we constantly condemn it.
Din nefericire, tortura se practică peste tot în lume şi o condamnăm în mod constant.
EnglishFor many weeks and months, the city of Naples was a laughing stock all over the world.
Săptămâni şi luni în şir, Napoli a fost un oraş ajuns de râsul întregii lumi.
EnglishIf climate change is not dealt with, it will result in disasters all over the world.
Dacă nu ne ocupăm de schimbările climatice, acest lucru va duce la dezastre în toată lumea.
EnglishThis problem, which is a matter of concern all over the world, needs a fast solution.
Această problemă, care este îngrijorătoare în toată lumea, are nevoie de o soluţie rapidă.
EnglishIf we do, we will be trampling over all the social standards we gained previously.
Dacă vom face acest lucru, vom călca în picioare toate standardele sociale dobândite anterior.
EnglishScholarships for Erasmus Mundus are available for students from Europe and all over the world.
Bursele Erasmus Mundus se adresează studenţilor din UE şi din lumea întreagă.
EnglishIt was Google that scanned millions of copyright titles from all over the world.
Compania Google a fost cea care a scanat milioane de titluri cu drept de autor din întreaga lume.
EnglishThis problem, which is a matter of concern all over the world, needs a fast solution.
Această problemă, care este îngrijorătoare peste tot în lume, are nevoie de o soluție rapidă.
English. - The textile industry is currently facing a challenging time all over Europe.
în scris. - Industria textilă trece în prezent prin vremuri dificile în întreaga Europă.
EnglishI would like to thank colleagues for all their help over the years.
Aş dori să le mulţumesc colegilor pentru tot ajutorul domniilor lor de-a lungul anilor.
EnglishAdministrators have full control over all sites in a site collection.
Administratorii au control total asupra tuturor site-urilor dintr-o colecţie de site-uri.
EnglishUnfortunately, people all over the world are still being persecuted, tortured and even killed.
Din păcate, oameni din întreaga lume încă sunt persecutați, torturați și chiar omorâți.
EnglishAll along, I have defended human rights, but human rights are the same all over the world.
Am apărat dintotdeauna drepturile omului, dar acestea sunt aceleaşi în orice colţ al lumii.
EnglishWorkers all over Europe must know that European leaders care.
Lucrătorii din întreaga Europă trebuie să ştie că liderilor europeni le pasă.
EnglishWe want to avoid at all costs fighting over spheres of influence.
Dorim să evităm cu orice preţ conflicte cu privire la sfere de influenţă.
EnglishLet us now draw a veil over all that and look to the future.
Haideți acum să tragem cortina peste toate acestea și să privim către viitor.
EnglishThe European Parliament supports fundamental freedoms and human rights all over the world.
Parlamentul European sprijină libertățile fundamentale și drepturile omului din întreaga lume.
EnglishThere has been a lot of publicity on this particular issue all over Europe.
A existat multă publicitate pe această temă în toată Europa.
EnglishThe fightback by the Greek working class should be supported by workers all over Europe.
Riposta clasei muncitoare din Grecia ar trebui să fie susţinută de muncitorii din întreaga Europă.

Sinonime (în engleză) pentru "all over":

all over

Traduceri similare în dicționarul englez-român

all pronume
all adjectiv
Romanian
over prepoziţie
over adverb
to ponder over verb
to hand over verb
Romanian
to cloud over verb
Romanian
to go over verb
Romanian