Traducere engleză-română pentru "all over the world"

EN

"all over the world" română traducere

EN

all over the world {adverb}

volume_up
all over the world
If climate change is not dealt with, it will result in disasters all over the world.
Dacă nu ne ocupăm de schimbările climatice, acest lucru va duce la dezastre în toată lumea.
This problem, which is a matter of concern all over the world, needs a fast solution.
Această problemă, care este îngrijorătoare în toată lumea, are nevoie de o soluţie rapidă.
The images of devastation and suffering have been shown all over the world and no one has remained indifferent.
Imaginile distrugerii şi suferinţei au fost difuzate în toată lumea şi nimeni nu a rămas indiferent.

Exemple de folosire pentru "all over the world" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishUnfortunately, torture takes place all over the world and we constantly condemn it.
Din nefericire, tortura se practică peste tot în lume şi o condamnăm în mod constant.
EnglishFor many weeks and months, the city of Naples was a laughing stock all over the world.
Săptămâni şi luni în şir, Napoli a fost un oraş ajuns de râsul întregii lumi.
EnglishIf climate change is not dealt with, it will result in disasters all over the world.
Dacă nu ne ocupăm de schimbările climatice, acest lucru va duce la dezastre în toată lumea.
EnglishThis problem, which is a matter of concern all over the world, needs a fast solution.
Această problemă, care este îngrijorătoare în toată lumea, are nevoie de o soluţie rapidă.
EnglishScholarships for Erasmus Mundus are available for students from Europe and all over the world.
Bursele Erasmus Mundus se adresează studenţilor din UE şi din lumea întreagă.
EnglishIt was Google that scanned millions of copyright titles from all over the world.
Compania Google a fost cea care a scanat milioane de titluri cu drept de autor din întreaga lume.
EnglishThis problem, which is a matter of concern all over the world, needs a fast solution.
Această problemă, care este îngrijorătoare peste tot în lume, are nevoie de o soluție rapidă.
EnglishUnfortunately, people all over the world are still being persecuted, tortured and even killed.
Din păcate, oameni din întreaga lume încă sunt persecutați, torturați și chiar omorâți.
EnglishAll along, I have defended human rights, but human rights are the same all over the world.
Am apărat dintotdeauna drepturile omului, dar acestea sunt aceleaşi în orice colţ al lumii.
EnglishThe European Parliament supports fundamental freedoms and human rights all over the world.
Parlamentul European sprijină libertățile fundamentale și drepturile omului din întreaga lume.
EnglishOsama is dead but terrorism is alive and has targeted innocent people all over the world.
Osama este mort, dar terorismul continuă să trăiască şi a vizat persoane nevinovate din întreaga lume.
EnglishPeople all over the world expect the Copenhagen conference to come up with vigorous measures.
Oameni din toată lumea se aşteaptă ca la conferinţa de la Copenhaga să se propună măsuri viguroase.
EnglishMany students from all over the world are taking the opportunity to study in the Netherlands already.
Totuşi, ea poate fi accesată la acest moment în engleză şi în limba ţării pe care ai ales-o.
EnglishFor that reason, I have started an online campaign, along with many colleagues from all over the world.
Din acest motiv, am început o campanie online, împreună cu mai mulţi colegi din toată lumea.
EnglishPoverty is a major social problem all over the world, and unfortunately, the EU is not immune.
Sărăcia este o problemă socială majoră în întreaga lume și, din nefericire, UE nu este imună la aceasta.
EnglishSo the solution is to promote decent work and upgrading of social standards all over the world.
Prin urmare, soluţia este promovarea muncii decente şi creşterea standardelor sociale în întreaga lume.
EnglishA lot of people, tens of thousands of them, are stranded all over the world and waiting to come home.
Foarte mulţi oameni, zeci de mii, sunt izolaţi peste tot în lume şi aşteaptă să se întoarcă acasă.
EnglishEvery day, all over the world, many women are victims of rape, humiliation and domestic violence.
În fiecare zi, peste tot în lume, multe femei cad victime ale violului, umilirii și violenței domestice.
EnglishEurope is an area which offers help and partnership to people suffering persecution all over the world.
Europa este un spaţiu care oferă ajutor şi parteneriat victimelor persecuţiilor din întreaga lume.
EnglishAll over the world, thousands are dying in natural disasters.
În întreaga lume, mii de oameni mor în dezastre naturale.