EN

all right {adverb}

volume_up
all right (dar şi: alright, right, well, good, ok, okay, achha)
My immediate reaction is to say: 'All right, then, let us genuinely face up to our responsibilities.'
Reacția mea imediată este următoarea afirmație: "Foarte bine, atunci, permiteți-ne să ne confruntăm direct cu responsabilitățile noastre.”
It is almost an ideology that has been made into an economic law: one only need save enough and everything will be all right again.
Este aproape o ideologie care a fost transformată într-o lege economică: trebuie doar să economisim suficient și totul va fi bine din nou.
all right (dar şi: O.K.)
My immediate reaction is to say: 'All right, then, let us genuinely face up to our responsibilities.'
Reacția mea imediată este următoarea afirmație: "Foarte bine, atunci, permiteți-ne să ne confruntăm direct cu responsabilitățile noastre.”

Exemple de folosire pentru "all right" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey must all be guaranteed the right to health and the necessary care.
Tuturor trebuie să le fie garantat dreptul la sănătate și îngrijirile necesare.
EnglishWe all have the right to choose - to be citizens or to be loyal to our state, do we not?
Toţi avem dreptul de a alege - să fim cetăţeni sau să fim loiali statului nostru, nu?
EnglishThat is the right of all citizens, whether in Cairo, in Tunis or in Brussels.
Acesta este dreptul tuturor cetățenilor, fie că se află în Cairo, Tunisia sau în Bruxelles.
EnglishAll Europeans have a right to a decent living, as do all world citizens.
Toți europenii și toți cetățenii din lume au dreptul la un trai decent.
EnglishIn the same way, we all have a right to know this fund's deficit.
În acelaşi mod, noi toţi avem dreptul să cunoaştem deficitul acestui fond.
EnglishThe sustainable production and consumption of food is, after all, a basic human right.
Producţia şi consumul durabil al alimentelor reprezintă, de fapt, un drept de bază al oamenilor.
EnglishBut, all right, this concession to France and Italy is fortunately merely symbolic.
Dar, desigur, această concesie față de Franța și Italia este, din fericire, în totalitate simbolică.
EnglishIt is not right that all the principles of crisis communication have been flouted in this way.
Nu este normal că toate principiile în materie de comunicare au fost sfidate în acest mod.
EnglishThe European Union must guarantee all citizens the right to quality higher education.
Uniunea Europeană trebuie să le garanteze tuturor cetăţenilor dreptul la învăţământ superior de calitate.
EnglishIf Mr Leterme is to be believed, things will turn out all right.
Dacă ar fi să îl credem pe dl Leterme, situaţia se va rezolva.
EnglishThe directive presses all the right buttons and goes some way towards addressing the problem.
Directiva abordează toate aspectele cheie şi se îndreaptă într-o oarecare măsură în direcţia soluţionării problemei.
EnglishAfter all, Members have a right to have their say.
La urma urmelor, deputaţii au dreptul de a spune ce doresc.
EnglishWe will always uphold the freedom of expression, which is a fundamental right of all citizens in Europe.
Vom sprijini mereu libertatea de exprimare, care reprezintă un drept fundamental al cetăţenilor din Europa.
EnglishTherefore, we must respect the right of all European Union citizens without exception to move freely.
De aceea, trebuie să respectăm dreptul tuturor cetățenilor europeni, fără excepție, de a se bucura de libera circulație.
EnglishAll people have the right to a healthy diet.
Toţi cetăţenii au dreptul la o alimentaţie sănătoasă.
EnglishAs you all know, the right to good administration is enshrined in the Charter of Fundamental Rights.
După cum bine ştiţi, dreptul la buna administrare este unul consacrat în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
EnglishOr, for example, if someone does not use every last penny of their secretarial allowance, that is all right too.
Sau, de exemplu este în regulă și dacă cineva nu își utilizează și ultimul bănuț din indemnizația de secretariat.
EnglishIt is right that all safeguards are in place to protect children from being placed where they may be vulnerable.
Este bine să existe toate garanțiile, pentru a proteja copiii să nu fie plasați acolo unde ar putea fi vulnerabili.
EnglishWe must now ensure that this is recognised as a right for all seafarers and have employers finance it.
Acum trebuie să ne asigurăm că acesta este recunoscut ca un drept pentru toţi navigatorii şi să determinăm angajatorii să-l finanţeze.
EnglishIt is understood that Parliament reserves the right, in all cases, to request that the Commission submit a new proposal.
Se înţelege că Parlamentul îşi rezervă în toate cazurile dreptul de a solicita Comisiei să prezinte o nouă propunere.

Sinonime (în engleză) pentru "all right":

all right

Traduceri similare în dicționarul englez-român

all pronume
all adjectiv
Romanian
right adjectiv
right adverb
right substantiv
Romanian