Traducere engleză-română pentru "all the more"

EN

"all the more" română traducere

EN

all the more {adverb}

volume_up
This is all the more important now when liberal, pro-European forces are in power.
Cu atât mai mult acum când la putere sunt forţe liberale de orientare proeuropeană.
That was all the more reason to come forward with these proposals.
Acesta a fost cu atât mai mult un motiv pentru a prezenta aceste propuneri.
I shall watch its work with all the more interest for this reason.
Voi urmări activitatea acesteia cu atât mai mult interes din acest motiv.

Exemple de folosire pentru "all the more" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is all the more important now when liberal, pro-European forces are in power.
Cu atât mai mult acum când la putere sunt forţe liberale de orientare proeuropeană.
EnglishThat is why it pains me all the more to have to pour cold water on this matter.
De aceea mă afectează şi mai mult să tai avântul discuţiei pe această temă.
EnglishThis is all the more true given that this practice could mislead consumers.
Este cu atât mai adevărat, întrucât această practică ar putea înşela consumatorii.
EnglishI am all the more alarmed by the attempt to establish new discriminatory conditions.
Sunt tot mai alarmat de încercarea de a stabili noi condiții discriminatorii.
EnglishThis matter is all the more relevant in the current economic and social situation.
Această chestiune este cu atât mai relevantă în situația economică și socială actuală.
EnglishThis is all the more significant because of the current economic crisis.
Acest program este cu atât mai important având în vedere criza economică actuală.
EnglishHowever, this is all the more reason why this task is even more important.
Totuşi, acesta este un alt motiv pentru care această sarcină este şi mai importantă.
EnglishThe crisis has taught us a painful, but all the more valuable lesson for the future.
Criza ne-a învățat o lecție dureroasă, dar foarte valoroasă pentru viitor.
EnglishThis area will be very difficult, and all the more so since 2 November.
Acest domeniu va fi foarte dificil, şi cu atât mai dificil începând cu 2 noiembrie.
EnglishThe situation of the Roma confirms to us all the more that this is a pan-European problem.
Situația romilor ne confirmă tot mai mult că aceasta este o problemă pan-europeană.
EnglishFollowing the expansion of the EU it is all the more difficult and complex to be a consumer.
În urma expansiunii UE, este tot mai dificil şi mai complex să fii consumator.
EnglishThat was all the more reason to come forward with these proposals.
Acesta a fost cu atât mai mult un motiv pentru a prezenta aceste propuneri.
EnglishI shall watch its work with all the more interest for this reason.
Voi urmări activitatea acesteia cu atât mai mult interes din acest motiv.
EnglishIn this we, the Council, and, I believe, Parliament as well, will all need more time.
În această privință, noi, Consiliul și, cred că și Parlamentul, vom avea nevoie de mai mult timp.
EnglishWith friends it is all the more important to discuss controversial subjects openly.
Cu prietenii, este foarte important să discutăm în mod deschis chestiunile care suscită controverse.
EnglishAll the more so as the rest of the world is failing to take note of the moves that Europe is making.
Cu atât mai mult cu cât restul lumii nu ia act de mișcările pe care le face Europa.
EnglishAll the more so, because there is a widespread belief that it is more than just 5% empty.
Mai mult, convingerea generală este că procentul depăşeşte 5 %.
EnglishIt is, in fact, all the more reason to ensure that we deliver on the Strategy's key aims.
Este, de fapt, un motiv în plus pentru a garanta că vom îndeplini principalele scopuri ale Strategiei.
EnglishAs has been said, it is above all a more democratic system.
Aşa cum s-a mai spus, este înainte de toate un sistem mai democratic.
EnglishThis is all the more true with regard to the follow-up to the recommendations made in it.
Acest lucru este cu atât mai mult valabil în ceea ce priveşte urmările recomandărilor făcute în raport.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

more adverb
Romanian
the pronume
all pronume
all adjectiv
Romanian
all the way adverb
all the time adverb
Romanian
all the while adverb
all the way here adverb