Traducere engleză-română pentru "all the time"

EN

"all the time" română traducere

RO
EN

all the time {adverb}

volume_up
all the time
volume_up
mereu {adv.} (tot timpul)
The report has only proposed 20 months, and not all this time is guaranteed at 100% pay.
Raportul a propus doar 20 de luni şi nu garantează mereu achitarea integrală a salariului.
As you know, 60% of our market relies on imports and this figure is rising all the time.
După cum știți, 60 % din piața noastră se bazează pe importuri și această cifră crește mereu.
I am also a little bit, how should I put it, disappointed that we are blaming ourselves all the time.
De asemenea, sunt un pic, cum să spun, dezamăgit de faptul că dăm mereu vina pe noi.

Exemple de folosire pentru "all the time" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe have the dialogue where people can see the future, and that work goes on all the time.
Avem dialogul în care oamenii pot vedea în viitor, iar acesta continuă tot timpul.
EnglishIt is not intellectually honest to attack the Commission all the time.
Nu este onest, din punct de vedere intelectual, să atacaţi tot timpul Comisia.
EnglishThe ball is similar to the balloon except it's affected by gravity all the time.
Mingea se aseamănă cu balonul, cu excepția faptului că este afectată de gravitație tot timpul.
EnglishWe have millions of people living in poverty, and their number is rising all the time.
Milioane de oameni trăiesc în sărăcie şi numărul lor creşte continuu.
EnglishThe report has only proposed 20 months, and not all this time is guaranteed at 100% pay.
Raportul a propus doar 20 de luni şi nu garantează mereu achitarea integrală a salariului.
EnglishAs you know, 60% of our market relies on imports and this figure is rising all the time.
După cum știți, 60 % din piața noastră se bazează pe importuri și această cifră crește mereu.
EnglishIn fact, we can do everything it takes; we can condemn all this time and again.
De fapt putem face totul, putem condamna totul la nesfârşit.
EnglishI remember that we sat together on Article 13 hearings all that time ago.
Îmi amintesc că am analizat împreună toate audierile privind articolul 13 cu mult timp în urmă.
EnglishI am also a little bit, how should I put it, disappointed that we are blaming ourselves all the time.
De asemenea, sunt un pic, cum să spun, dezamăgit de faptul că dăm mereu vina pe noi.
EnglishThe chasm between the EU and its citizens is growing all the time.
Prăpastia dintre UE şi cetăţenii săi devine din ce în ce mai mare.
EnglishIt is changing all the time and on Friday, or at the weekend, there will be another draft.
Situaţia se modifică permanent, iar vineri, sau la sfârşitul săptămânii, va exista un alt proiect.
EnglishIt means that the surveillance system we have had in place all this time is not working.
Aceasta înseamnă că sistemul de supraveghere care a fost în vigoare în tot acest timp nu funcţionează.
EnglishThis is the 21st century, and we work - I would not like to specify the hours - but we work all the time.
Acesta este secolul XXI şi muncim- nu aş vrea să specific orele, - dar muncim tot timpul.
EnglishThe demands of the market are diverse and are increasing all the time.
Cerinţele pieţei sunt diverse şi din ce în ce mai multe.
EnglishAs Turkey continues all the time to modernise, it must win back its pro-European supporters.
Întrucât Turcia continuă să se modernizeze permanent, trebuie să îşi recâştige susţinătorii pro-europeni.
EnglishAs you say, we need to refresh our statistics all the time, and Eurostat is looking at this.
Aşa cum aţi spus, trebuie să ne actualizăm tot timpul statisticile, iar Eurostat analizează acest aspect.
EnglishBecause new viruses are being written all the time, most antivirus programs are updated frequently.
Deoarece în permanență apar viruși noi, majoritatea programelor antivirus se actualizează frecvent.
EnglishHere in our Parliament, we complain all the time about citizens' disinterest in the European Union.
Aici, în Parlamentul nostru, ne plângem mereu de dezinteresul cetățenilor față de Uniunea Europeană.
English. - Mr President, I should like to inform you that I will be making use of all my time.
raportor. - Dle Președinte, aș dori să vă anunț că voi utiliza tot timpul pe care îl am la dispoziție.
EnglishYou would go to prison for that, yet politicians and their central banks do it all the time.
Ar trebui să fii închis pentru aceasta, dar politicienii și băncile lor centrale fac aceasta în permanență.

Sinonime (în engleză) pentru "all the time":

all the time

Traduceri similare în dicționarul englez-român

the pronume
all pronume
all adjectiv
Romanian
time substantiv